Publications

Hyytinen, H., Nissinen, K., Kleemola, K., Ursin, J., & Toom, A. (2024). How do self-regulation and effort in test-taking contribute to undergraduate students’ critical thinking performance?. Studies in Higher Education, 49(1), 192-205. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2227207 Open Access

Pulkkinen, J., Hildén, R., Ketonen, L., Khawaja, A., Kotila, J., Mäkipää, T., Nissinen, K., Puhakka, E., Rantala, J., Rautopuro, J., Sulkunen, S., Söyrinki, S., & Tammelin-Laine, T. (2024). Arviointiuudistuksen alkutaipaleella : perusopetuksen päättöarviointitutkimuksen loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2024:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-723-9 Open Access

Vähäsantanen, K., Nissinen, K., Paloniemi, S., Ikävalko, H., Hökkä, P., & Tarmo, A. (2024). Ammatillinen toimijuus ja tunteet työssä. Työelämän tutkimus, 22(1), 59-99. https://doi.org/10.37455/tt.116925 Open Access

De Wever, B., Hämäläinen, R., Nissinen, K., Mannonen, J., & Van Nieuwenhove, L. (2023). Teachers’ problem-solving skills in technology-rich environments : a call for workplace learning and opportunities to develop professionally. Studies in Continuing Education, 45(1), 86-112. https://doi.org/10.1080/0158037x.2021.2003769

Hiltunen, J., Ahonen, A., Hienonen, N., Kauppinen, H., Kotila, J., Lehtola, P., Leino, K., Lintuvuori, M., Nissinen, K., Puhakka, E., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2023). PISA 2022 ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2023:49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-949-3 Open Access

Leino, K., Sirén, M., Nissinen, K., & Puhakka, E. (2023). Puoli tuntia lukemista : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2021). Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 37. https://doi.org/10.17011/ktl-t/37 Open Access

Nissinen, K., Sirén, M., & Leino, K. (2023). Hur står det till med läsningen? : fjärdeklassares läsförmåga i svenskspråkiga skolor enligt PIRLS 2021-undersökningen. Jyväskylän yliopisto. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 38. https://doi.org/10.17011/ktl-t/38 Open Access

Taajamo, M., Jäppinen, A.-K., & Nissinen, K. (2023). Understanding the essential elements of school culture in global contexts : exploring the TALIS 2018 data on school principals. International Journal of Leadership in Education, Early online. https://doi.org/10.1080/13603124.2023.2234859 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2022). Early Skills as Predictors for Later Educational Outcome in Mathematics and Science in Finland and Sweden : A Further Analysis on TIMSS 2015 Data. In H. Harju-Luukkainen, J. Kangas, & S. Garvis (Eds.), Finnish Early Childhood Education and Care : A Multi-theoretical perspective on research and practice (pp. 181-192). Springer. Early Childhood Research and Education : An Inter-theoretical Focus, 1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95512-0_13 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Vettenranta, J., & Garvis, S. (2022). Early Skills as Predictors for Later Educational Outcome in Mathematics and Science in Finland, Sweden, Norway, and Denmark : A Further Analysis on TIMSS 2015 Data. In S. Garvis, H. Harju-Luukkainen, & J. Kangas (Eds.), Assessing and Evaluating Early Childhood Education Systems (pp. 81-93). Springer. Early Childhood Research and Education : An Inter-theoretical Focus, 2. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99910-0_6

Leino, K., Nissinen, K., & Sirén, M. (2022). Associations between teacher quality, instructional quality and student reading outcomes in Nordic PIRLS 2016 data. Large-scale Assessments in Education, 10, Article 25. https://doi.org/10.1186/s40536-022-00146-4 Open Access

Hämäläinen, R., Nissinen, K., Mannonen, J., Lämsä, J., Leino, K., & Taajamo, M. (2021). Understanding teaching professionals' digital competence : What do PIAAC and TALIS reveal about technology-related skills, attitudes, and knowledge?. Computers in Human Behavior, 117, Article 106672. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106672 Open Access

Kulju, P., Leino, K., & Nissinen, K. (2021). Opettaja äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla : pedagoginen toiminta eritasoisten lukijoiden arvioimana. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 81-111). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Leino, K., Kulju, P., & Nissinen, K. (2021). Printti vai digi : lukemisen media ja sen yhteys lukutaidon eri osa-alueisiin. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 45-79). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Leino, K., Lerkkanen, M.-K., & Nissinen, K. (2021). Lukustrategioiden tunnistaminen lukutaidon vahvistajana. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 15-43). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Sulkunen, S., Nissinen, K., & Malin, A. (2021). The role of informal learning in adults' literacy proficiency. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 12(2), 207-222. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.1325 Open Access

Ursin, J., Hyytinen, H., Silvennoinen, K., Palonen, M., Kleemola, K., Toom, A., & Nissinen, K. (2021). Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi : Kappas!-hankkeen tuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-892-2 Open Access

Ursin, J., Hyytinen, H., Silvennoinen, K., Palonen, M., Kleemola, K., Toom, A., & Nissinen, K. (2021). Assessment of undergraduate students’ generic skills in Finland : Findings of the Kappas! project. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:31. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-901-1 Open Access

Vuorinen, R., Nissinen, K., & Kettunen, J. (2021). Oppilaiden urasuunnittelutaitojen osaamisessa tapahtuneet muutokset 2012–2018. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 347-380). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Laine, K., Ahonen, A. K., & Nissinen, K. (2020). PISA 18 : talousosaaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2020:18. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-827-4 Open Access

Nygren, H., Nissinen, K., Rautopuro, J., Mäkitalo, K., & Ullakko, K. (2020). Skills Behind the Robotics : How to Re-educate Workers for the Future. In M. Moro, D. Alimisis, & L. Iocchi (Eds.), Edurobotics 2018 : Educational Robotics in the Context of the Maker Movement (pp. 197-200). Springer. Advances in Intelligent Systems and Computing, 946. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18141-3_16 Open Access

Rautopuro, J., & Nissinen, K. (2020). Suomalaisten talousosaaminen : kunnossa vai retuperällä?. Talous & yhteiskunta, 48(4), 44-49. https://labour.fi/t&y/suomalaisten-talousosaaminen-kunnossa-vai-retuperalla/ Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Tulevaisuuden avaintaidot puntarissa : kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8474-8 Open Access

Hämäläinen, R., De Wever, B., Nissinen, K., & Cincinnato, S. (2019). What makes the difference : PIAAC as a resource for understanding the problem-solving skills of Europe's higher-education adults. Computers and Education, 129, 27-36. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.10.013 Open Access

Leino, K., Ahonen, A. K., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2019). PISA 18 : ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2019:40. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-678-2 Open Access

Nissinen, K., & Rautopuro, J. Kunnia työn sankareille! : arviointitutkimusten arki on arkista. Ruusupuiston kärkiuutiset, (2). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2019/2 Open Access

Nygren, H., Nissinen, K., Hämäläinen, R., & De Wever, B. (2019). Lifelong learning : Formal, non-formal and informal learning in the context of the use of problem-solving skills in technology rich environments. British Journal of Educational Technology, 50(4), 1759-1770. https://doi.org/10.1111/bjet.12807 Open Access

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K., & Tynjälä, P. (2019). Study guidance experiences, study progress, and perceived learning outcomes of Finnish university students. European Journal of Higher Education, 9(2), 203-218. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1475247 Open Access

Brink, S., & Nissinen, K. (2018). The challenge for equity and excellence in bilingual Finland : evidence for future successful action. University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 54. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7535-7 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Tarnanen, M., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2018). Economic, social and cultural status (ESCS) and mathematics performance of immigrant students’ in the Finnish metropolitan area in PISA 2012. In Nordic Dialogues on Children and Families (pp. 108-125). Routledge. Evolving Families. https://doi.org/10.4324/9781315561981-9

Hiltunen, J., & Nissinen, K. (2018). Erinomaiset matematiikan osaajat. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 213-234). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. (2018). How to measure students’ innovation competences in higher education : Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 58, 30-36. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2018.05.007

Kärkkäinen, T., Juutinen, S., Saarela, M., & Nissinen, K. (2018). Lokidatan käyttö oppilaiden profiloimisessa - sovellus matematiikan PISA-aineistoon. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 259-289). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Lehtinen, A., & Nissinen, K. (2018). Tutkimuksellisuus luonnontieteissä ja sen yhteys luonnontieteelliseen osaamiseen Suomessa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 175-194). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Leino, K., & Nissinen, K. (2018). Suomalaisoppilaiden lukemiseen sitoutuminen, taustatekijät ja lukutaito : yhteyksien etsiminen polkuanalyysillä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 39-67). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2018). Alueelliset erot luonnontieteiden osaamisessa ja niitä selittävät tekijät : oppilaanohjauksella on merkitystä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 69-95). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Nissinen, K., Rautopuro, J., & Puhakka, E. (2018). PISA-tutkimuksen metodologiasta. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 345-378). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Sirén, M., Leino, K., & Nissinen, K. (2018). Nuorten media-arki ja lukutaito : PISA 2015. Koulutuksen tutkimuslaitos; Sanomalehtien liitto. https://www.sanomalehdet.fi/_file/download/attachment/e7ecebc2-83ea-4184-bee4-a4fcb7cb0d92/Nuorten%20media-arki%20ja%20lukutaito%20-tutkimusraportti.pdf Open Access

Tikkanen, T., & Nissinen, K. (2018). Drivers of job-related learning among low-educated employees in the Nordic countries. International Journal of Lifelong Education, 37(5), 615-632. https://doi.org/10.1080/02601370.2018.1554720 Open Access

Wester, A., Kavli, A.-B., Reimer, D., Jensen, S. S., Kjeldsen, C., Nilsen, T., Scherer, R., Blömeke, S., Oskarsson, M., Kjærnsli, M., Sørensen, H., Eklöf, H., Rasmusson, M., Fredriksson, U., Sortkær, B., Nissinen, K., Ólafsson, R. F., Rautopuro, J., Halldórsson, A. M., & Vettenranta, J. (2018). Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Nordic Council of Ministers. TemaNord, 524. https://doi.org/10.6027/TN2018-524 Open Access

Billington, M. G., Nissinen, K., & Gabrielsen, E. (2017). When Investment in Basic Skills Gives Negative Returns. Adult Education Quarterly, 67(2), 136-154. https://doi.org/10.1177/0741713617692413 Open Access

Hämäläinen, R., De Wever, B., Nissinen, K., & Cincinnato, S. (2017). Understanding adults’ strong problem-solving skills based on PIAAC. Journal of Workplace Learning, 29(7/8), 537-553. https://doi.org/10.1108/JWL-05-2016-0032 Open Access

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2017). Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7292-9 Open Access

Mehtälä, A., Sääkslahti, A., Soini, A., Tammelin, T., Kulmala, J., Villberg, J., Nissinen, K., & Poskiparta, M. (2017). The effect of the cluster randomized HIPPA intervention on childcare children’s overall physical activity. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 9(4), 89-111. https://doi.org/10.29359/BJHPA.09.4.08 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Tarnanen, M., & Nissinen, K. (2016). Monikieliset oppilaat koulussa : eri kieliryhmien sisäinen ja ulkoinen motivaatio sekä sen yhteys matematiikan osaamiseen PISA 2012 -arvioinnissa. In A. Huhta, & R. Hildén (Eds.), Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa (pp. 167-183). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 9. http://journal.fi/afinla/article/view/60853 Open Access

Kupari, P., & Nissinen, K. (2016). Explanatory factors behind Finnish students' mathematics performance. In L. Eronen, & B. Zimmermann (Eds.), Mathematics and Education : Learning, Technology, Assessment. Festschrift in Honour of Lenni Haapasalo (pp. 67-86). VTM-Verlag.

Nissinen, K., & Vuorinen, R. PISA-tutkimus: Suomessa urasuunnittelutaitoja opitaan koulussa. Ruusupuiston uutiset, (2). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/3-urasuunnittelutaidot Open Access

Tikkanen, T., & Nissinen, K. (2016). Participation in job-related lifelong learning among well-educated employees in the Nordic countries. International Journal of Lifelong Education, 35(3), 216-234. https://doi.org/10.1080/02601370.2016.1165749 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2016). Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2016/KTL-D117.pdf Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen, S., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J., & Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:41. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm41.pdf Open Access

Hyytinen, H., Nissinen, K., Ursin, J., Toom, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2015). Problematising the equivalence of the test results of performance-based critical thinking tests for undergraduate students. Studies in Educational Evaluation, 44(March), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2014.11.001

Säälik, Ü., Nissinen, K., & Malin, A. (2015). Learning strategies explaining differences in reading proficiency. Findings of Nordic and Baltic countries in PISA 2009. Learning and Individual Differences, 42, 36-43. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.08.025

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., Niemivirta, M., Nissinen, K., Salmela-Aro, K., Tarnanen, M., Tuominen-Soini, H., Vettenranta, J., & Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-334-7 Open Access

Hansen, K. Y., Gustafsson, J.-E., Rosén, M., Sulkunen, S., Nissinen, K., Kupari, P., Ólafsson, R. F., Björnsson, J. K., Grønmo, L. S., Rønberg, L., Mejding, J., Borge, I. C., & Hole, A. (2014). Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011. Differences and similarities in the Nordic countries. Nordisk Ministerråd. TemaNord, 528. https://doi.org/10.6027/TN2014-528

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. (2014). PISA 2012 : resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D111.pdf Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. (2014). PISA 2012 : resultatnivån i de åländska skolorna. Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D113.pdf Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Sulkunen, S., Suni, M., & Vettenranta, J. (2014). Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen : selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5752-0 Open Access

Pekkala, N., Knott, E., Kotiaho, J. S., Nissinen, K., & Puurtinen, M. (2014). The effect of inbreeding rate on fitness, inbreeding depression and heterosis over a range of inbreeding coefficients. Evolutionary Applications, 7(9), 1107-1119. https://doi.org/10.1111/eva.12145 Open Access

Sjögren, T., Nissinen, K., Järvenpää, S., Ojanen, M., Vanharanta, H., & Mälkiä, E. (2014). Effects of workplace physical exercise intervention on the physical perceived and measured physical functioning among office workers: A cluster randomized controlled cross-over design. International journal of physical medicine and rehabilitation, 2(6), Article 238. https://doi.org/10.4172/2329-9096.1000238 Open Access

Sulkunen, S., & Nissinen, K. (2014). Suomalaisnuorten lukijaprofiilit. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 45(1), 34-48.

Sulkunen, S., Nissinen, K., & Kupari, P. (2014). Characteristics of low and top performers in reading and mathematics. Exploratory analysis of 4th grade PIRLS and TIMSS data in the Nordic countries. In K. Y. Hansen, J.-E. Gustafsson, M. Rosén, S. Sulkunen, K. Nissinen, P. Kupari, R. F. Ólafsson, J. K. Björnsson, L. S. Grønmo, L. Rønberg, J. Mejding, I. C. Borge, & A. Hole (Eds.), Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011. Differences and similarities in the Nordic countries. Nordisk Ministerråd. TemaNord, 528. https://doi.org/10.6027/TN2014-528

Sweet, R., Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2014). An analysis of the career development items in PISA 2012 and of their relationship to the characteristics of countries, shools, students and families. University of Jyväskylä. ELGPN Research Paper, No. 1. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-research-paper-no.-1-pisa/ Open Access

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2013). Equity and excellence: evidence for policy formulation to reduce the difference in PISA performance between Swedish speaking and Finnish speaking students in Finland. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 47. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5276-1 Open Access

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2013). Jämlikhet och resultat: forskiningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever. Jyväskylä Universitet, Pedagogiska forskningsinsitutet. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 48. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5402-4 Open Access

Komonen, A., Henttonen, H., Huitu, O., & Nissinen, K. (2013). Curvilinear interspecific density-range size relationship in small mammals in Finland. Journal of Biogeography, 40, 1194-1201. https://doi.org/10.1111/jbi.12078

Kupari, P., & Nissinen, K. (2013). Background factors behind mathematics achievement in Finnish education context: Explanatory models based on TIMSS 1999 and TIMSS 2011 data. In 5th IEA International Research Conference (IRC-2013). International Association for the Evaluation of Educational Achievement. http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/IRC/IRC_2013/Papers/IRC-2013_Kupari_Nissinen.pdf Open Access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. (2013). PISA 12 : ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2013:20. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/okm20.pdf?lang=fi Open Access

Säälik, Ü., Malin, A., & Nissinen, K. (2013). The role of learning strategies in PISA 2009 in Estonia: metacognitive skillfulness giving readers a head start. In J. Mikk, M. Veisson, & P. Luik (Eds.), Change in teaching and learning (pp. 65-82). Peter Lang publishing group.

Kupari, P., Sulkunen, S., Vettenranta, J., & Nissinen, K. (2012). Enemmän iloa oppimiseen: neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Vettenranta, J., & Nissinen, K. (2012). Oppijalähtöistä pedagogiikkaa etsimään: kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Pekkala, N., Knott, E., Kotiaho, J. S., Nissinen, K., & Puurtinen, M. (2012). The benefits of interpopulation hybridization diminish with increasing divergence of small populations. Journal of Evolutionary Biology, 25(11), 2181-2193. https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2012.02594.x

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Kupari, P., Nissinen, K., Leino, K., & Harju-Luukkainen, H. (2012). Kestääkö osaamisen pohja?: PISA 09. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2012:12. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-112-1 Open Access

Harju-Luukkainen, H., & Nissinen, K. (2011). Finlandssvenska 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen. Jyväskylä universitet.

Harju-Luukkainen, H., & Nissinen, K. (2011). Åländska: 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen. Jyväskylä universitet.

Harju-Luukkainen, H., & Nissinen, K. (2011). Inequality in Educational Outcome in Finland: Why do the Finnish-speaking Students Outperform the Swedish-speaking Ones? Evidence from PISA 2009. In LICE 2011 Proceedings (pp. 272-278). London International Conference on Education (LICE 2011).

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Nikula, T., Kytölä, S., Törmäkangas, T., Nissinen, K., Kääntä, L., Räisänen, T., Laitinen, M.-P., Pahta, P., Koskela, H., Lähdesmäki, S., & Jousmäki, H. (2011). National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Helsingin yliopisto. Studies in Variation, Contacts and Change in English (eVarieng), 5. http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/05/ Open Access

Nissinen, K., & Välijärvi, J. (2011). Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 43. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37587/978-951-39-4622-7.pdf?sequence=1 Open Access

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., Puhakka, E., & Reinikainen, P. (2010). PISA09. Ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 21.