Publications

Karvanen, J., Niilo‐Rämä, M., Sarén, J., & Kärkkäinen, S. (2021). Estimating mean lifetime from partially observed events in nuclear physics. Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics, Early View. https://doi.org/10.1111/rssc.12519 Open Access

Häkkinen, P., Virtanen, T., Virtanen, A., Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., Niilo-Rämä, M., & Järvelä, S. (2020). Finnish pre-service teachers’ perceptions of their strategic learning skills and collaboration dispositions. Journal of Education for Teaching, 46(1), 71-86. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1708628 Open Access

Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Siren, M., & Fagerlund, J. (2019). Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9 Open Access

Virtanen, A., Niilo-Rämä, M., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50(4), 342-355.

Hämäläinen, R., Niilo-Rämä, M., Lainema, T., & Oksanen, K. (2018). How to Raise Different Game Collaboration Activities : The Association Between Game Mechanics, Players' Roles and Collaboration Processes. Simulation and Gaming, 49(1), 50-71. https://doi.org/10.1177/1046878117752470

Kallio, E., Utriainen, J., Niilo-Rämä, M., & Räikkönen, E. (2018). Lukiomenestyksen ja yliopisto-opintojen aloitushetken iän yhteys yliopisto-opinnoissa menestymiseen ja opintojen etenemiseen : seurantatutkimus. Kasvatus, 49(4), 287-296. Open Access

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. (2017). Nuorten näkemys Euroopasta nyt ja lähitulevaisuudessa : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen Eurooppa-arviointi. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7231-8 Open Access

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. (2017). Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen päätulokset. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7230-1 Open Access