Publications

Arnarsson, A., Nygren, J., Nyholm, M., Torsheim, T., Augustine, L., Bjereld, Y., . . . Bendtsen, P. (2020). Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction. Scandinavian Journal of Public Health, 48 (5), 502-510. doi:10.1177/1403494818817411

Markkanen, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2019). Associations between Students' Perceptions of the Psychosocial School Environment and Indicators of Subjective Health in Finnish Comprehensive Schools. Children and Society, 33 (5), 488-502. doi:10.1111/chso.12334 Open Access

Markkanen, Ilona; Välimaa, Raili; Kannas, Lasse (2019). Forms of Bullying and Associations Between School Perceptions and Being Bullied Among Finnish Secondary School Students Aged 13 and 15. International Journal of Bullying Prevention, First Online. DOI: 10.1007/s42380-019-00058-y Open Access

Pennanen, Matti; Markkanen, Ilona; Heikkinen, Hannu L. T. (2019). VERME2 testaa : kokemuksia vertaisryhmämentoroinnin soveltamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7799-3 Open Access

Tynjälä, Päivi; Pennanen, Matti; Markkanen, Ilona; Heikkinen, Hannu L. T. (2019). Finnish model of peer‐group mentoring : review of research. Annals of the New York Academy of Sciences, Early online. DOI: 10.1111/nyas.14296 Open Access

Geeraerts, K., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Markkanen, I., Pennanen, M., & Gijbels, D. (2015). Peer-group mentoring as a tool for teacher development. European Journal of Teacher Education, 38 (3), 358-377. doi:10.1080/02619768.2014.983068

Heikkinen, H. L. T., Markkanen, I., Pennanen, M., & Tynjälä, P. (2014). Opettajankoulutuksesta työelämään. In S. Mahlamäki-Kultanen, A. Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, . . . , & K. Nyyssölä (Eds.), Opettajankoulutuksen tilannekatsaus (pp. 45-54). Opetushallitus. Open Access

Pennanen, M., & Markkanen, I. (2014). Vermeen voimalla! : opettajuutta kehitetään vertaisryhmämentoroinnin avulla. Liito : Liikunnan ja terveystiedon opettaja, 2014 (2), 13-14.

Aspfors, J., Hansen, S.-E., Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Tynjälä, P. (2012). Tutkittua tietoa vermen vaiheilta. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 271-282). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Bjarnason, T., Bendtsen, P., Arnarsson, A. M., Borup, I., Iannotti, R. J., Löfstedt, P., . . . , & Niclasen, B. (2012). Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies. Children & Society, 26 (1), 51-62. doi:10.1111/j.1099-0860.2010.00324.x

Haapasalo, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2012). Associations between Finnish 9th grade students' school perceptions, health behaviors, and family factors. Health Education, 112 (3), 256-271. doi:10.1108/09654281211217786

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Heikkinen, H. L. T. (2012). Mentorikoulutus. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon: Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 87-95). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., Heikkinen, H. L. T., & Tynjälä, P. (2012). Työuran alkuvaihe opettajan haasteena. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 27-43). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Kämppi, K., Välimaa, R., Ojala, K., Tynjälä, J., Haapasalo, I., Villberg, J., & Kannas, L. (2012). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010. WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study). : Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/142520_Koulukokemusten_kansainvalista_vertailua_2010_seka_muutokset_Suomessa_ja_Pohjoismaissa_1994-2010_WHO-Koululaistutkimus_HBSC-Study_.pdf Open Access

Haapasalo, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2010). How Comprehensive School Students Perceive their Psychosocial School Environment. Scandinavian Journal of Educational Research, 54 (2), 133-150.

Kämppi, K., Välimaa, R., Tynjälä, J., Haapasalo, I., Villberg, J., & Kannas, L. (2008). Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys.