Publications

Ojala, K., Kulmala, M., Kannas, L., Villberg, J., Tynjälä, J., Paakkari, L., Lyyra, N., Välimaa, R., Markkanen, I., Puupponen, M., Ng, K., Lahti, H., Gustafsson, J., Simonsen, N., & Paakkari, O. (2023). Koululaisten terveys ja muuttuvat haasteet 2022 : WHO-Koululaistutkimus 40 vuotta. Jyväskylän yliopisto. JYU Reports, 25. https://doi.org/10.17011/jyureports/2023/25 Open Access

Markkanen, I. (2022). Students’ perceptions of the quality of school life, health, and health behaviours in Finnish comprehensive schools [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 466. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8945-3 Open Access

Markkanen, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2021). Forms of Bullying and Associations Between School Perceptions and Being Bullied Among Finnish Secondary School Students Aged 13 and 15. International Journal of Bullying Prevention, 3(1), 24-33. https://doi.org/10.1007/s42380-019-00058-y Open Access

Tynjälä, P., Pennanen, M., Markkanen, I., & Heikkinen, H. L. T. (2021). Finnish model of peer‐group mentoring : review of research. Annals of the New York Academy of Sciences, 1483(1), 208-223. https://doi.org/10.1111/nyas.14296 Open Access

Tynjälä, P., Rautopuro, J., Aittola, H., Jääskelä, P., Markkanen, I., Virolainen, M., & Virtanen, A. (2021). Tutkinto takana : yliopistojen kandipalautekyselyn sekä maisterien ja tohtorien uraseurantakyselyjen 2018, 2019 ja 2020 tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8865-4 Open Access

Arnarsson, A., Nygren, J., Nyholm, M., Torsheim, T., Augustine, L., Bjereld, Y., Markkanen, I., Schnohr, C. W., Rasmussen, M., Nielsen, L., & Bendtsen, P. (2020). Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction. Scandinavian Journal of Public Health, 48(5), 502-510. https://doi.org/10.1177/1403494818817411

Heikkinen, H. L. T., Pennanen, M., Markkanen, I., & Tynjälä, P. (2020). A Brief History of the Peer-Group Mentoring Model in Finland : Struggling for Space in a Contested Niche. In K.-R. Olsen, E. M. Bjerkhot, & H. L. T. Heikkinen (Eds.), New Teachers in Nordic Countries : Ecologies of Mentoring and Induction (pp. 107-128). Cappelen Damm. https://doi.org/10.23865/noasp.105.ch5 Open Access

Heikkinen, H. L. T., Utriainen, J., Markkanen, I., Pennanen, M., Taajamo, M., & Tynjälä, P. (2020). Opettajankoulutuksen vetovoima. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2020:26. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162423 Open Access

Markkanen, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2019). Associations between Students' Perceptions of the Psychosocial School Environment and Indicators of Subjective Health in Finnish Comprehensive Schools. Children and Society, 33(5), 488-502. https://doi.org/10.1111/chso.12334 Open Access

Pennanen, M., Markkanen, I., & Heikkinen, H. L. T. (Eds.). (2019). VERME2 testaa : kokemuksia vertaisryhmämentoroinnin soveltamisesta. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7799-3 Open Access

Geeraerts, K., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L., Markkanen, I., Pennanen, M., & Gijbels, D. (2015). Peer-group mentoring as a tool for teacher development. European Journal of Teacher Education, 38(3), 358-377. https://doi.org/10.1080/02619768.2014.983068

Heikkinen, H. L., Markkanen, I., Pennanen, M., & Tynjälä, P. (2014). Opettajankoulutuksesta työelämään. In S. Mahlamäki-Kultanen, A. Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, P. Pohjonen, & K. Nyyssölä (Eds.), Opettajankoulutuksen tilannekatsaus (pp. 45-54). Opetushallitus. Muistiot (Opetushallitus), 2014:4. http://www.oph.fi/download/163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf Open Access

Pennanen, M., & Markkanen, I. (2014). Vermeen voimalla! : opettajuutta kehitetään vertaisryhmämentoroinnin avulla. Liito : Liikunnan ja terveystiedon opettaja, 2014(2), 13-14.

Aspfors, J., Hansen, S.-E., Heikkinen, H. L., Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Tynjälä, P. (2012). Tutkittua tietoa vermen vaiheilta. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 271-282). PS-Kustannus. Opetus 2000.

Bjarnason, T., Bendtsen, P., Arnarsson, A. M., Borup, I., Iannotti, R. J., Löfstedt, P., Haapasalo, I., & Niclasen, B. (2012). Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies. Children & Society, 26(1), 51-62. https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2010.00324.x

Haapasalo, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2012). Associations between Finnish 9th grade students' school perceptions, health behaviors, and family factors. Health Education, 112(3), 256-271. https://doi.org/10.1108/09654281211217786

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Heikkinen, H. L. (2012). Mentorikoulutus. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon: Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 87-95). PS-kustannus. Opetus 2000.

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., Heikkinen, H. L., & Tynjälä, P. (2012). Työuran alkuvaihe opettajan haasteena. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 27-43). PS-kustannus. Opetus 2000.

Kämppi, K., Välimaa, R., Ojala, K., Tynjälä, J., Haapasalo, I., Villberg, J., & Kannas, L. (2012). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010. WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study). Opetushallitus. Koulutuksen seurantaraportit, 2012:8. http://www.oph.fi/download/142520_Koulukokemusten_kansainvalista_vertailua_2010_seka_muutokset_Suomessa_ja_Pohjoismaissa_1994-2010_WHO-Koululaistutkimus_HBSC-Study_.pdf Open Access

Haapasalo, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2010). How Comprehensive School Students Perceive their Psychosocial School Environment. Scandinavian Journal of Educational Research, 54(2), 133-150. https://doi.org/10.1080/00313831003637915 Open Access

Kämppi, K., Välimaa, R., Tynjälä, J., Haapasalo, I., Villberg, J., & Kannas, L. (2008). Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys.