Publications

Aittola, H., Laine, K., & Välimaa, J. Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii - titteli ei ole niin tärkeä : korkeakouludiplomikoulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Laine, K., & Hämäläinen, R. Collaborative business planning in initial vocational education and training. Journal of Vocational Education and Training, 67 (4), 497-514 (2015). doi:10.1080/13636820.2015.1063000 Open access

Hämäläinen, R., & Laine, K. Classroom Orchestration: Balancing between Personal and Collaborative Learning Processes. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 5 (3), 33-50 (2014). doi:10.4018/IJVPLE.2014070103

Malin, A., Sulkunen, S., & Laine, K. PIAAC 2012 : Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013). Open access

Stenström, M.-L., & Laine, K. Praxisorientierte Beurteilung und Qualitätssicherungen im Rahmen des Projektes QUAL-PRAXIS. In P. Grollmann, K. Luomi-Messerer, M.-L. Stenström, & R. Tutschner (Eds.), Praxisbegleitende Prüfungen und Beurteilungen in der Beruflichen Bildung in Europa. (pp. 11-21). Berlin: LIT- Verlag (2007).

Stenström, M.-L., & Laine, K. Analyse und Diskussion der Fallstudien des Projektes QUAL-PRAXIS. In P. Grollmann,, K. Luomi-Messerer, M.-L. Stenström, & R. Tutschner (Eds.), Praxisbegleitende Prüfungen und Beurteilungen in der Beruflichen Bildung in Europa. (pp. 171-192). Berlin: LIT-Verlag (2007).

Stenström, M.-L., Laine, K., & Kurvonen, L. Praxisorientierte Beurteilung – Qualitätssicherung durch den Nachweis beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten. In P. Grollmann, K. Luomi-Messerer, M.-L. Stenström, & R. Tutschner (Eds.), Praxisbegleitende Prüfungen und Beurteilungen in der Beruflichen Bildung in Europa. (pp. 83-116). Berlin: LIT Verlag (2007).

Stenström, M.-L., & Laine, K. (Eds.). Quality and practice in assessment: New approaches in work-related assessment. : Institute for Educational Research (2006).

Stenström, M.-L., & Laine, K. (Eds.). Towards good practices for practice-oriented assessment in European vocational education. : Institute for Educational Research (2006).

Stenström, M.-L., & Laine, K. Practice-oriented assessment and quality assurance within the QUAL-PRAXIS project. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Quality and practice in assessment: New approaches in work-related learning (pp. 7-17). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research (2006).

Stenström, M.-L., & Laine, K. Conclusions and discussions. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Quality and practice in assessment: New approaches in work-related learning (pp. 155-172). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research (2006).

Stenström, M.-L., & Laine, K. Introduction: Searching for principles of good practices in practice-oriented assessment. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Towards good practices for practice-oriented assessment in European vocational education (pp. 11-21). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research (2006).

Stenström, M.-L., & Laine, K. Conclusions. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Towards good practices for practice-oriented assessment in European vocational education (pp. 63-68). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research (2006).

Stenström, M.-L., & Laine, K. Vocational skills demonstrations in initial vocational education in Finland. In Praktikal käimisest töökeskkonnas oppimiseni (pp. 88-94). Tallinn: Tallinn university, Institute of Educational Research (2006).

Stenström, M.-L., Laine, K., & Kurvonen, L. Practice-oriented assessment - Towards quality assurance through vocational skills demonstrations. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Quality and practice in assessment: New approaches in work-related learning (pp. 89-120). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research (2006).

Stenström, M.-L., Laine, K., Philipp, G., John, L., Krista, L., Gerry, M., . . . Meril, Ü. Elements of good practice: examples. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Towards good practices for practice-oriented assessment in European vocational education (pp. 22-62). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research (2006).

Stenström, M.-L., & Laine, K. Practice-oriented assessment in Finnish VET. In P. Grollmann, & M.-L. Stenström (Eds.), Qualtity assurance and practice-oriented assessment in vocational education and training: Country studies (pp. 59-76). Bremen: Institut Technik und Bildung (2005).

Stenström, M.-L., Laine, K., & Valkonen, S. Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sijoittuminen työelämään. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 109-125). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2004).