Publications

Laine, Kati; Ahonen, Arto K.; Nissinen, Kari (2020). PISA 18 : talousosaaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2020:18. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-827-4 Open Access

Laine, Kati; Tynjälä, Päivi; Eteläpelto, Anneli; Hämäläinen, Raija (2019). Students’ self-reported learning outcomes after a business start-up education program. International Journal of Training Research, 17 (2), 98-115. DOI: 10.1080/14480220.2019.1638621 Open Access

Aittola, H., Laine, K., & Välimaa, J. (2016). Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii - titteli ei ole niin tärkeä : korkeakouludiplomikoulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Laine, K., & Hämäläinen, R. (2015). Collaborative business planning in initial vocational education and training. Journal of Vocational Education and Training, 67 (4), 497-514. doi:10.1080/13636820.2015.1063000 Open Access

Hämäläinen, R., & Laine, K. (2014). Classroom Orchestration: Balancing between Personal and Collaborative Learning Processes. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 5 (3), 33-50. doi:10.4018/IJVPLE.2014070103

Malin, A., Sulkunen, S., & Laine, K. (2013). PIAAC 2012 : Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Stenström, M.-L., & Laine, K. (2007). Praxisorientierte Beurteilung und Qualitätssicherungen im Rahmen des Projektes QUAL-PRAXIS. In P. Grollmann, K. Luomi-Messerer, M.-L. Stenström, & R. Tutschner (Eds.), Praxisbegleitende Prüfungen und Beurteilungen in der Beruflichen Bildung in Europa. (pp. 11-21). Berlin: LIT- Verlag.

Stenström, M.-L., & Laine, K. (2007). Analyse und Diskussion der Fallstudien des Projektes QUAL-PRAXIS. In P. Grollmann,, K. Luomi-Messerer, M.-L. Stenström, & R. Tutschner (Eds.), Praxisbegleitende Prüfungen und Beurteilungen in der Beruflichen Bildung in Europa. (pp. 171-192). Berlin: LIT-Verlag.

Stenström, M.-L., Laine, K., & Kurvonen, L. (2007). Praxisorientierte Beurteilung – Qualitätssicherung durch den Nachweis beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten. In P. Grollmann, K. Luomi-Messerer, M.-L. Stenström, & R. Tutschner (Eds.), Praxisbegleitende Prüfungen und Beurteilungen in der Beruflichen Bildung in Europa. (pp. 83-116). Berlin: LIT Verlag.

Stenström, M.-L., & Laine, K. (Eds.). (2006). Towards good practices for practice-oriented assessment in European vocational education. : Institute for Educational Research.

Stenström, M.-L., & Laine, K. (2006). Introduction: Searching for principles of good practices in practice-oriented assessment. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Towards good practices for practice-oriented assessment in European vocational education (pp. 11-21). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research.

Stenström, M.-L., & Laine, K. (2006). Conclusions. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Towards good practices for practice-oriented assessment in European vocational education (pp. 63-68). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research.

Stenström, M.-L., & Laine, K. (2006). Practice-oriented assessment and quality assurance within the QUAL-PRAXIS project. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Quality and practice in assessment: New approaches in work-related learning (pp. 7-17). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research.

Stenström, M.-L., & Laine, K. (2006). Conclusions and discussions. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Quality and practice in assessment: New approaches in work-related learning (pp. 155-172). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research.

Stenström, M.-L., & Laine, K. (Eds.). (2006). Quality and practice in assessment: New approaches in work-related assessment. : Institute for Educational Research.

Stenström, M.-L., & Laine, K. (2006). Vocational skills demonstrations in initial vocational education in Finland. In Praktikal käimisest töökeskkonnas oppimiseni (pp. 88-94). Tallinn: Tallinn university, Institute of Educational Research.

Stenström, M.-L., Laine, K., & Kurvonen, L. (2006). Practice-oriented assessment - Towards quality assurance through vocational skills demonstrations. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Quality and practice in assessment: New approaches in work-related learning (pp. 89-120). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research.

Stenström, M.-L., Laine, K., Philipp, G., John, L., Krista, L., Gerry, M., . . . Meril, Ü. (2006). Elements of good practice: examples. In M.-L. Stenström, & K. Laine (Eds.), Towards good practices for practice-oriented assessment in European vocational education (pp. 22-62). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research.

Stenström, M.-L., & Laine, K. (2005). Practice-oriented assessment in Finnish VET. In P. Grollmann, & M.-L. Stenström (Eds.), Qualtity assurance and practice-oriented assessment in vocational education and training: Country studies (pp. 59-76). Bremen: Institut Technik und Bildung.

Stenström, M.-L., Laine, K., & Valkonen, S. (2005). Ammattikorkeakoulut väylänä työelämään. Hallinnon ja kaupan, tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysaloilta valmistuneiden työelämään sijoittuminen ja työelämätaidot. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Stenström, M.-L., Laine, K., & Valkonen, S. (2004). Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sijoittuminen työelämään. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 109-125). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.