Publications

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K., & Tynjälä, P. Study guidance experiences, study progress, and perceived learning outcomes of Finnish university students. European Journal of Higher Education, 9 (2), 203-218 (2019). doi:10.1080/21568235.2018.1475247 Open access

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. Prerequisites for the successful group mentoring of first-year university students : a case study. Mentoring and Tutoring : Partnership in Learning, 26 (2), 148-164 (2018). doi:10.1080/13611267.2018.1471338

Virtanen, A., Tynjälä, P., Rekola, M., Kortesmaa, A., Honkimäki, S., & Tiusanen, E. Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa : opettajien näkökulma. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (1), 31-46 (2017).

Jokinen, H., Taajamo, M., Välijärvi, J., Honkimäki, S., Keurulainen, H., Mikkola, A., & Weissmann, K. Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2014). Open access

Jokinen, H., Taajamo, M., Miettinen, M., Weissmann, K., Honkimäki, S., Valkonen, S., & Välijärvi, J. Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2013). Open access

Honkimäki, S., & Kálmán, O. Approaches to transition support for first year students in higher education. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 247-270). Dordrecht: Springer (2012).

Aittola, H., Kiviniemi, U., Honkimäki, S., Muhonen, R., Huusko, M., & Ursin, J. The Bologna Process and Internationalisation - Consequences for Italian Academic Life. Higher Education in Europe, 34 (3-4), 303-312 (2009).

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. Study orientations in different tutoring environments: university language students' first two years. Mentoring & Tutoring, 15 (2), 183-199 (2007).

Honkimäki, S. Yliopisto-opintoja aloittamassa: millaisin vaatein ja millaisessa maailmassa?. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa: näkökulmia ja keskustelua (pp. 235-252). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Honkimäki, S., Tynjälä, P., & Valkonen, S. University Students' Study Orientations, Learning Experiences and Study Success in Innovative Courses. Studies in Higher Education, 29 (4), 431-449 (2004).

Honkimäki, S. Going to school at university. In J. Välimaa (Ed.), Finnish Higher Education In Transition. Perspectives on Massification and Globalisation (pp. 91-110). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2001).

Välimaa, J., Aittola, H., Jalkanen, H., Piesanen, E., Määttä, P., Honkimäki, S., & Kallio, E. Discussion: Finnish higher education faces massification and globalization. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition (pp. 203-221). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2001).

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. Motivaatiota ja jossittelua. Yliopisto-opettajien opetuskokeilut opiskelijoiden kokemana. In E. Kallio (Ed.), Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (pp. 189-207). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutusen tutkimuslaitos (2000).

Jalkanen, H., & Honkimäki, S. Vaatimuksia ja vaihtoehtoja. In H. Jalkanen, & S. Honkimäki (Eds.), Innovatiivinen yliopisto? (pp. 5-8). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2000).

Jalkanen, H., & Honkimäki, S. Innovatiivinen yliopisto?. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2000).

Honkimäki, S. (Ed.). Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto. : Koulutuksen tutkimuslaitos (1999).

Honkimäki, S. Uudistuvan opetuksen tiellä. In S. Honkimäki (Ed.), Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto (pp. 11-18). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (1999).

Honkimäki, S. Opetuksen kehittäjien näkemyksiä työnsä edellytyksistä ja esteistä. In S. Honkimäki (Ed.), Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto (pp. 241-248). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (1999).