Publications

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Tulevaisuuden avaintaidot puntarissa : kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8474-8 Open Access

Hähkiöniemi, M., Lehesvuori, S., Nieminen, P., Hiltunen, J., & Jokiranta, K. (2019). Three Dimensions of Dialogicity in Dialogic Argumentation. Studia Paedagogica, 24(4), 199-219. https://doi.org/10.5817/SP2019-4-9 Open Access

Lehesvuori, S., Hähkiöniemi, M., Viiri, J., Nieminen, P., Jokiranta, K., & Hiltunen, J. (2019). Teacher orchestration of classroom interaction in science : exploring dialogic and authoritative passages in whole-class discussions. International Journal of Science Education, 41(17), 2557-2578. https://doi.org/10.1080/09500693.2019.1689586 Open Access

Leino, K., Ahonen, A. K., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2019). PISA 18 : ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2019:40. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-678-2 Open Access

Hiltunen, J., & Nissinen, K. (2018). Erinomaiset matematiikan osaajat. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 213-234). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Hähkiöniemi, M., Nieminen, P., Lehesvuori, S., Francisco, J., Hiltunen, J., Jokiranta, K., & Viiri, J. (2018). Attending to and fostering argumentation in whole class discussion. In E. Norén, H. Palmér, & A. Cooke (Eds.), Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17 : The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education Stockholm, May 30-June 2, 2017 (pp. 159-168). Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF). Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, 12. http://matematikdidaktik.org/wp-content/uploads/2018/09/NORMA-17-2018-papers-SMDF-skriftserie.pdf Open Access

Kupari, P., & Hiltunen, J. (2018). Matemaattiset taidot kansainvälisten arviointitukimusten valossa. In J. Joutsenlahti, H. Silfverberg, & P. Räsänen (Eds.), Matematiikan opetus ja oppiminen (pp. 16-53). Niilo Mäki Instituutti. Open Access

Salminen, J., Pulkkinen, J., Koponen, T., & Hiltunen, J. (2018). Tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot matematiikassa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 235-258). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Hiltunen, J., Hähkiöniemi, M., Jokiranta, K., Lehesvuori, S., Nieminen, P., & Viiri, J. (2017). Recognising Articulated Reasoning in Students' Argumentative Talk in Mathematics Lessons. In Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016 (pp. 1-11). Finnish Mathematics and Science Education Research Association (FMSERA). Proceedings of the FMSERA annual symposium. https://journal.fi/fmsera/article/view/60950/27028 Open Access

Lehesvuori, S., Hähkiöniemi, M., Jokiranta, K., Nieminen, P., Hiltunen, J., & Viiri, J. (2017). Enhancing Dialogic Argumentation in Mathematics and Science. Studia Paedagogica, 22(4), 55-76. https://doi.org/10.5817/SP2017-4-4 Open Access

Nieminen, P., Viiri, J., Hiltunen, J., Lehesvuori, S., Jokiranta, K., & Hähkiöniemi, M. Dialogista argumentaatiota matematiikkaan ja fysiikkaan. Ruusupuiston uutiset, (4). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2017/4 Open Access

Vettenranta, J., Rautopuro, J., & Hiltunen, J. PISA ja TIMSS : Numero- ja sanaleikit kunniaan ja kirjat kulumaan. Ruusupuiston uutiset, (1). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2017/3-PISA-ja-TIMSS Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2016). Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2016/KTL-D117.pdf Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen, S., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J., & Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:41. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm41.pdf Open Access

Hiltunen, J., & Hähkiöniemi, M. (2015). Tapaustutkimus 7.-luokkalaisten algebrallisesta yleistämisestä. In M. Kauppinen, M. Rautiainen, & M. Tarnanen (Eds.), Elävä ainepedagogiikka : Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014 (pp. 138-154). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. Ainedidaktisia tutkimuksia, 9. http://hdl.handle.net/10138/154156 Open Access