Koulutuksen tutkimuslaitos

Suomalaislasten ja -nuorten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen sekä lukutaito kansainvälisessä vertailussa

Kuva

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ja PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ovat kansainvälisiä koulusaavutustutkimuksia. TIMSS-tutkimuksissa arvioidaan 4.- ja 8.-luokkalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaamista.

PIRLS-tutkimuksissa puolestaan arvioinnin kohteena on 4.-luokkalaisten lukutaito. Molempia hankkeita koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Lue lisää...

Jaa |
Yhteystiedot
  • Yliopistotutkija Kaisa Leino (PIRLS), kaisa.j.leino@jyu.fi, p. 040 805 4810
  • Yliopistotutkija Jouni Vettenranta (TIMSS, luonnontieteet), jouni.vettenranta@jyu.fi, p. 040 805 4285
  • Projektitutkija Jenna Hiltunen (TIMSS, matematiikka), jenna.hiltunen@jyu.fi, p. 040 805 4273
  • Aineistokoordinaattori Eija Puhakka (PIRLS & TIMSS), eija.puhakka@jyu.fi, p. 0400 545 105

 

TIMSS
Trends in International Mathematics and Science Study

PIRLS
Progress in International Reading Literacy Study