Tidtabell

Tidtabell för TALIS 2018 projektet

Maj 2016
Pilotstudie

Februari 2017
Förstudie

Mars-ferbruari 2018
Huvudstudie

Juni 2019
Publicering av den internationella rapporten