Publications

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. European Lifelong Guidance Policy Network representatives’ conceptions of the role of information and communication technologies related to national guidance policies. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16 (3), 327-342 (2016). doi:10.1007/s10775-015-9313-7 Open access

Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan laadun ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). Urasuunnittelutaidot : toimintapolitiikan suunnittelu ja toteuttaminen : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Ulvinen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille : yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Ulvinen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., Vuorinen, R., & Kettunen, J. (Eds.). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille : yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle. : University of Jyväskylä (2016). Open access

Vuorinen, R., McCarthy, J., Ruusuvirta, O., Halmiala, M., & Borbély-Pecze, T. B. European lifelong guidance policies : summative report 2007-15 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2007-15. : University of Jyväskylä (2015). http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-summ...

Vuorinen, R., Watts, T., Borbély-Pecze, T. B., Hooley, T., McCarthy, J., Halmiala, M., & Ruusuvirta, O. European lifelong guidance policies : progress report 2013-14 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2013-14. : University of Jyväskylä (2014). http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-prog... Open access

Halmiala, M., Saukkonen, S., Vuorinen, R., Ruusuvirta, O., & Kettunen, J. ”Ohjauksen tarpeet arvioimalla parempaa laatua ohjaukseen”. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 25.3.2013 (25.3.2013) (2013). Open access

Ruusuvirta, O. Vaalikoneet ja rationaalinen päätöksenteko. Politiikka, 54 (1), 24-40 (2012).

Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. Evaluation. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 52-58). Jyväskylä, Finland: ELGPN (2012). Open access

Wagner, M., & Ruusuvirta, O. Matching voters to parties:voting advice applications and models of party choice. Acta Politica, 47 (4), 400-422 (2012). doi:10.1057/ap.2011.29