Raija Hämäläiselle Suomen Akatemian tutkijatohtorirahoitusta yli 284 000 euroa (tiedote 2.5.2012)

Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on 27.4.2012 päätöksellään myöntänyt Raija Hämäläiselle 284 200 euroa hankkeeseen Haasteita ja mahdollisuuksia: Teknologiset oppimisympäristöt ja opettajan ohjaus korkeatasoisen yhteisöllisen oppimisen tukena ammatillisessa koulutuksessa ajalle 01.09.2012 - 31.08.2015.


Raija Hämäläinen aloittaa kolmivuotisen tutkijatohtorin kautensa tämän vuoden syyskuussa. Rahoitus sisältää sekä palkkauskustannuksia että tutkimussuunnitelman toteuttamiseen tarvittavia tutkimuskuluja.

Hankekuvaus

Teknologiatuetun yhteisöllisen toiminnan on havaittu parhaillaan aikaansaavan korkeatasoista oppimista. Lisäksi virtuaaliympäristöt mahdollistavat ammatillisten taitojen opiskelun, joka ei perinteisissä luokkatilanteissa ole mahdollista (esim. moniammatillisessa yhteistyössä syntyvien vaaratilanteiden harjoittelu). Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet, ettei teknologia itsessään ratkaise oppimisen ongelmia ja korkeatasoinen yhteisöllinen työskentely on oletettua harvinaisempaa. Toistaiseksi virtuaaliympäristöissä opiskelu on perustunut oppijoiden itsenäiseen opiskeluun ja opettajan toiminnasta oppimisen tukena uusissa oppimisen ympäristöissä (esim. 3D) on olemassa vähän tietoa. Tämän hankkeen tavoitteena on tutkia opettajan toiminnan merkitystä korkeatasoiselle yhteisölliselle oppimiselle ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia tapoja tukea ja ohjata teknologiatuettua oppimista, jotta tulevaisuuden työelämän tarpeisiin voidaan vastata nykyistä paremmin.


Yhteystiedot

Yliopistotutkija Raija Hämäläinen
Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto
puh. +358 40 805 4250
raija.h.hamalainen@jyu.fi

http://ktl.jyu.fi/ktl/henkilosto/raija_hamalainen