Raimo Vuorinen jatkaa ohjauksen kansainvälisen keskusjärjestön (IAEVG) varapuheenjohtajana

Ph.D. Raimo Vuorinen (Photo: Martti Minkkinen)

Ohjauksen kansainvälinen keskusjärjestö International Association for Vocational and Educational Guidance (IAEVG) on valinnut KT Raimo Vuorisen Jyväskylän yliopistosta hallituksensa varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi toiselle nelivuotiskaudelle 2016–2019. 

Raimo Vuorinen työskentelee projektipäällikkönä Koulutuksen tutkimuslaitoksella päätehtävänään Euroopan unionin jäsenmaiden elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) koordinointi 2008–2015. Hän on toiminut yli kaksikymmentäviisi vuotta ohjaajien perus- ja täydennyskouluttajana sekä asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä ohjausalan kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Vuorinen on ollut Euroopan komission elinikäisen ohjauksen asiantuntijaryhmän jäsenenä vuosina 2002–2007 sekä ohjauspolitiikkaa tarkastelevan kansainvälisen tutkimusverkoston ICCDPP:n johtoryhmässä 2005–2015. Hän toimii dosenttina Islannin yliopistossa (Adjunct associate professor at the Faculty of Social and Human Sciences School of Social Sciences, Gimli University of Iceland) sekä vierailevana tutkijana Florida State Universityn (Research associate) tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäyttöä tutkivassa yksikössä (The Center for Study of Technology in Career Development and Counselling) sekä Englannin kansallisessa ohjausalan tutkimusverkostossa NICEC:ssa.  Hän on ollut myös suunnittelijana vuonna 2006 yliopistoon perustetussa valtakunnallisessa ohjausalan osaamiskeskuksessa.

IAEVG on yli 60 vuotta toiminut ohjausalan kansainvälinen keskusjärjestö, joka pyrkii edistämään kansalaisten mahdollisuuksia saada ammattitaitoista ohjausta elämän eri vaiheissa. Järjestö antaa lausuntoja ja tekee esityksiä ohjauspalvelujen sekä ohjauksen ammattilaisten koulutuksen kehittämiseksi. Vuosittain järjestettävissä kansainvälisissä seminaareissa esitellään alan tutkimusta sekä hyviä käytäntöjä. Järjestö on laatinut ohjauksen yleiset eettiset periaatteet ja ohjausalan ammattilaisten kansainväliset osaamiskuvaukset, joita voidaan hyödyntää eri maiden ohjaajien koulutuksen kehittämisessä ja keskinäisissä vertailuissa. Viime vuosina järjestö on ollut aktiivisesti mukana ohjauspalvelujen kansainvälisten arviointien toteuttamisessa ja kansainvälisten laatukriteerien kehittämisessä. Järjestön kansainvälinen konferenssi järjestettiin Jyväskylän yliopistossa 3.–5.6.2009.

Järjestön puheenjohtajaksi valittiin Suzanne Bultheel Ranskasta, ja hänen lisäkseen hallituksessa on 12 jäsentä. Nyt valitussa hallituksessa on mukana edustajia mm. Euroopasta, Australiasta, Kanadasta, USA:sta, Meksikosta sekä Intiasta. Hallituksen tehtävinä on koordinoida järjestön toimintaa, valmistella vuosittaisten toimenpideohjelmien painotukset sekä seurata vuosikokousten päätösten toimeenpanoa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Raimo Vuorinen, raimo.vuorinen@jyu.fi, 050 361 1909

European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN
International Association for Vocational and Educational Guidance (IAEVG)
The International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP)