Koulutuksen tutkimuslaitos

Vuorinen Raimo, projektipäällikkö

Puhelinnumero:
+358 50 361 1909
Huone:
RUU A324

KT, dosentti

Elinikäinen ohjaus -tiimi

Tutkimushankkeet

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimustiimissä vastuualueenani on ohjauksen käytännön ja toimintapolitiikan välisen suhteen jäsentäminen sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO-palvelujen) kokonaiskehittäminen. Osallistun myös tammikuussa 2006 perustetun ohjausalan osaamiskeskuksen toiminnan suunnitteluun. Työhöni sisältyy lisäksi tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäytön edistäminen. Väitöskirjatyöni Internet ohjauksessa vai ohjaus internetissä? (2006) teema liittyi ohjaajien kokemuksiin Internetin käytöstä ohjaustyössä.

Vuosina 2007-15 toimin eurooppalaisen elinikäisen ohjauspolitiikan verkoston (European lifelong guidance policy network, ELGPN) koordinaattorina. Verkostossa oli mukana 30 maata, ja sen tavoitteena oli kansallisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen eurooppalaisena yhteistyönä.

Olen tällä ohjausalan kansainvälisen keskusjärjestön IAEVG:n varapresidentti ja hallituksen jäsen sekä ohjauspolitiikan kansainvälisen tutkimusverkoston ICCDPP:n hallituksen jäsen. Lisäksi toimin dosenttina Islannin yliopistossa (Adjunct associate professor at the Faculty of Social and Human Sciences School of Social Sciences, Gimli University of Iceland),  vierailevana professorina Maltan yliopistossa (Affiliate Professor with the Faculty of Education and the Centre for Labour Studies) sekä vierailevana tutkijana Florida State Universityssä (Research associate) tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäyttöä tutkivassa yksikössä (The Center for Study of Technology in Career Development and Counselling) sekä Englannin kansallisessa ohjausalan tutkimusverkostossa NICEC:ssa. Vuosina 2009-14 olen toiminut Euroopan koulutussäätiön tieteellisessä julkaisutoimikunnassa (European Training Foundation Editorial Board).

View Jaana Kettunen's LinkedIn profileView Jaana Kettunen's ResearchGate profile

In English >>

 

Jaa |