Vermen synty

Vermen taustalla on monialainen vuosien mittainen tutkimus- ja kehittämistyö.
Hanke pohjautuu opettajankoulutuksen osaamiseen, mentoroinnin tutkimukseen ja narratiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin.