Publications

 • Title Tiedonmuodostus ja tekstityö : tapaustutkimus lukion historian opetuksen tekstikäytänteistä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari & Saario, Johanna
  Collective Work Kasvatus
  Year 2019
 • Title Participation as a Pathway to Content Knowledge : Engaging All Students in Disciplinary Literacy Practices TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Brozo, William G. & Sulkunen, Sari & Veijola, Anna
  Collective Work International Journal of Education and Social Science
  Year 2018
 • Title Early cognitive predictors of PISA reading in children with and without family risk for dyslexia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Eklund, Kenneth & Torppa, Minna & Sulkunen, Sari & Niemi, Pekka & Ahonen, Timo
  Collective Work Learning and Individual Differences
  Year 2018
 • Title Lukutaitofoorumista lukuliikkeeseen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Onnela, Anne & Sulkunen, Sari
  Collective Work Kielikukko
  Year 2018
 • Title Kirjastot aikuisten lukemisen edistäjinä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sahavirta, Harri & Hjelt, Marja & Marjomaa, Heikki & Litmanen-Peisalo, Päivi & Soininen, Iina & Utriainen, Riikka & Mölläri, Anki & Haavisto, Tuula & Berg, Karoline & Kotilaine, Isa & Hirvasiemi, Soile & Kokko, Helena & Kauppinen, Merja & Sulkunen, Sari & Villacis, Ilmi & Hyttinen, Ritva & Laakso, Jarno
  Editors Sahavirta, Harri
  Year 2018
 • Title ELINET-symposium kokosi yhteen lukutaitotoimijoita : kansainvälisestä yhteistyöstä intoa työhön TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Collective Work Kielikukko
  Year 2018
 • Title "Ainakin muutaman pojan luokallani tiedän lukevan" : poikien (osin piiloiset) luku- ja kirjoitustaidot TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Kauppinen, Merja
  Editors Kivijärvi, Antti & Huuki, Tuija & Lunabba, Harry
  Collective Work Poikatutkimus
  Year 2018
 • Title Literacy, Age and Recentness of Education Among Nordic Adults TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari & Malin, Antero
  Collective Work Scandinavian Journal of Educational Research
  Year 2018
 • Title Why do boys and girls perform differently on PISA Reading in Finland? The effects of reading fluency, achievement behaviour, leisure reading and homework activity TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Torppa, Minna & Eklund, Kenneth & Sulkunen, Sari & Niemi, Pekka & Ahonen, Timo
  Collective Work Journal of Research in Reading
  Year 2018
 • Title Finland TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Leino, Kaisa & Sulkunen, Sari
  Editors Mullis, Ina & Martin, Michael & Goh, Shirley & Prendergast, Caroline
  Collective Work PIRLS 2016 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in Reading
  Year 2017
 • Title Uppfattningen av lärandestrategier hos elever som för det mesta talar finska hemma, men går i svenskspråkig skola TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Harju-Luukkainen, Heidi & Sulkunen, Sari & Stolt, Sofia
  Collective Work Kognition og Pædagogik
  Year 2016
 • Title Tiedonalakohtaiset tekstitaidot : opettajille täydennyskoulutusta Euroopasta? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Collective Work Kielikukko
  Year 2016
 • Title Finnish School in International Comparison TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Välijärvi, Jouni & Sulkunen, Sari
  Editors Niemi, Hannele & Toom, Auli & Kallioniemi, Arto
  Collective Work Miracle of Education : The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools
  Year 2016
 • Title Enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja : ruotsinkieliset pienet ja suuret koulut PISA 2009 -tulosten valossa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Harju-Luukkainen, Heidi & Sulkunen, Sari & Vettenranta, Jouni
  Collective Work Nuorisotutkimus
  Year 2015
 • Title Kommenttipuheenvuoro kirjoitukseen "Suomalainen ja kiinalainen koulutusjärjestelmä PISA-tutkimuksessa menestymisen taustalla" TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari & Torppa, Minna
  Collective Work Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
  Year 2015
 • Title Reading, Gender, and Engagement : Lessons From Five PISA Countries TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Brozo, William G. & Sulkunen, Sari & Shiel, Gerry & Garbe, Christine & Pandian, Ambigapthy & Valtin, Renate
  Collective Work Journal of Adolescent & Adult Literacy
  Year 2014
 • Title Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011. Differences and similarities in the Nordic countries TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Hansen, Kajsa Yang & Gustafsson, Jan-Eric & Rosén, Monica & Sulkunen, Sari & Nissinen, Kari & Kupari, Pekka & Ólafsson, Ragnar F. & Björnsson, Júlíus K. & Grønmo, Liv Sissel & Rønberg, Louise & Mejding, Jan & Borge, Inger Christin & Hole, Arne
  Collective Work TemaNord
  Year 2014
 • Title A comparison of PIAAC and PISA results TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Lundetræ, Kjersti & Sulkunen, Sari & Gabrielsen, Egil & Malin, Antero
  Editors Malin, Antero
  Collective Work Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries : a closer look at the data
  Year 2014
 • Title Monilukutaito ja tiedonalakohtaiset tekstitaidot TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Luukka, Minna-Riitta
  Collective Work Kielikukko
  Year 2014
 • Title Aikuisten lukutaito tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitona TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari & Malin, Antero
  Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
  Year 2014
 • Title Adult education and training in the Nordic countries TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari & Malin, Antero
  Editors Malin, Antero
  Collective Work Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries : a closer look at the data
  Year 2014
 • Title Suomalaisnuorten lukijaprofiilit TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Nissinen, Kari
  Collective Work Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
  Year 2014
 • Title PIAAC 2012 : Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Malin, Antero & Sulkunen, Sari & Laine, Kati
  Collective Work Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
  Year 2013
 • Title Lukuharrastuksen tukeminen avain hyvää lukutaitoon: Poimintoja kansainvälisestä PIRLS-tutkimuksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Korolainen, Tuula & Heikkilä-Halttunen, Päivi
  Collective Work Onnimanni
  Year 2013
 • Title Adolescent Literacy in Europe - An Urgent Call for Action TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Gordon, Jean & Desjardins, Richard
  Collective Work European Journal of Education
  Year 2013
 • Title Suomalaislasten lukemiseen sitoutuminen kansainvälisessä vertailussa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Collective Work Kasvatus, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
  Year 2013
 • Title Enemmän iloa oppimiseen: neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kupari, Pekka & Sulkunen, Sari & Vettenranta, Jouni & Nissinen, Kari
  Year 2012
 • Title Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Mullis, Ina & Martin, Michael & Minnich, Chad & Drucker, Kathleen & Ragan, Moira
  Collective Work PIRLS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Reading
  Year 2012
 • Title Kestääkö osaamisen pohja?: PISA 09 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari & Välijärvi, Jouni & Kupari, Pekka & Nissinen, Kari & Leino, Kaisa & Harju-Luukkainen, Heidi
  Editors Sulkunen, Sari & Välijärvi, Jouni
  Collective Work Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
  Year 2012
 • Title Kohti täydellistä kielikylpyä: Kauniaisten kaupungin Mäntymäen koulun kielikylpymallin arviointiraportti TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Harju-Luukkainen, Heidi & Lyytinen, Heikki K. & Korkeakoski, Esko & Sulkunen, Sari & Knubb-Manninen, Gunnel
  Year 2011
 • Title Suomalaisten lukutaito - ilon ja huolen aiheita TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Suomi, Kimmo & Kajannes, Katriina
  Collective Work Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen
  Year 2011
 • Title Stödandet av svaga läsare i undervisningen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Harju-Luukkainen, Heidi
  Collective Work Språket i fokus
  Year 2011
 • Title Nuorten heikkojen lukijoiden tukeminen: hyvän opetuskäytänteen osatekijät TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Collective Work Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus
  Year 2010
 • Title Choosing engaging reading materials TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Arffman, Inga
  Editors Garbe, Christine & Holle, Karl & Weinhold, Swantje
  Collective Work ADORE - Teaching struggling adolescent readers in European countries
  Year 2010
 • Title PISA09. Ensituloksia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Välijärvi, Jouni & Arffman, Inga & Harju-Luukkainen, Heidi & Kupari, Pekka & Nissinen, Kari & Puhakka, Eija & Reinikainen, Pasi
  Collective Work Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
  Year 2010
 • Title The national framework curriculum for reading literacy in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Linnakylä, Pirjo & Arffman, Inga
  Collective Work Finnish Reading Literacy. When quality and equity meet
  Year 2007
 • Title Authentic texts and Finnish youngsters: A focus on gender TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Linnakylä, Pirjo & Arffman, Inga
  Collective Work Finnish Reading Literacy. When quality and equity meet
  Year 2007
 • Title Text Authenticity in International Reading Literacy Assessment. Focusing on PISA 2000 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Leiwo, Matti & Ylönen, Irene
  Collective Work Jyväskylä Studies in Humanities
  Year 2007
 • Title The Finnish Success in PISA - and Some Reasons Behind It 2 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Välijärvi, Jouni & Kupari, Pekka & Linnakylä, Pirjo & Reinikainen, Pasi & Sulkunen, Sari & Törnroos, Jukka & Arffman, Inga
  Year 2007
 • Title Suomalaisnuorten lukutaito ja -harrastus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Linnakylä, Pirjo & Sulkunen, Sari
  Editors Kupari, Pekka & Välijärvi, Jouni
  Collective Work Osaaminen kestävällä pohjalla
  Year 2005
 • Title Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kupari, Pekka & Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo & Reinikainen, Pasi & Brunell, Viking & Leino, Kaisa & Sulkunen, Sari & Törnroos, Jukka & Malin, Antero & Puhakka, Eija
  Editors Kupari, Pekka & Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo & Reinikainen, Pasi & Brunell, Viking & Leino, Kaisa & Sulkunen, Sari & Törnroos, Jukka & Malin, Antero & Puhakka, Eija
  Year 2004
 • Title PISAn tekstit opetussuunnitelman näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Arffman, Inga & Linnakylä, Pirjo & Sulkunen, Sari
  Collective Work Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000.
  Year 2004
 • Title Nuoretko hylänneet kulttuurin? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Linnakylä, Pirjo & Sulkunen, Sari & Arffman, Inga
  Collective Work Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000.
  Year 2004
 • Title Millaiset tekstit ovat nuorten mieleen? Lukukoetekstien atenttisauus suomalaisnuorten kulttuurissa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Linnakylä, Pirjo & Sulkunen, Sari & Arffman, Inga
  Collective Work Tulevaisuuden luikijat. Suomaisnuorten lukijprofiileja. PISA 2000
  Year 2004
 • Title Lukukokeiden tekstit ja tehtävät TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Leino, Kaisa & Sulkunen, Sari
  Editors Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa
  Year 2002
 • Title Suomalaisten aikuisten vapaa-ajan lukemistottumukset. Lukukokeen laatijan näkökulma. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Editors Mattila, Eija & Olkinuora, Erkki
  Collective Work Koulutus, kasvatus ja arviointi. Kasvatustieteellisiä arviointitutkimuksia koulutuksen kehittämiseksi.
  Year 2002
 • Title Finnische Schulen versuchen sich um jede/n einzelne/n Schuler/in zu kummern TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Collective Work Der Newsletter des PISA-Zentrums Österreich
  Year 2002
 • Title Millainen on suomalaisten nuorten lukutaito TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Linnakylä, Pirjo
  Editors Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa
  Year 2002
 • Title PISAn lukutehtävien arviointi ja pisteitys TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Linnakylä, Pirjo
  Editors Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa
  Year 2002
 • Title Rikas ja monipuolinen tietolähde TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Kasvatus
  Year 2001
 • Title Lukutaito työssä ja arjessa. Aikuisten kansainvälinen lukutaitotutkimus Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Sulkunen, Sari & Linnakylä, Pirjo & Blomqvist, Irja
  Year 2000
 • Title Suomalaisilla hyvä lukutaito TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Collective Work Hämeen sanomat
  Year 2000
 • Title Sanomalehti on merkittävä lukutaidon ylläpitäjä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari
  Collective Work Kaleva
  Year 2000
 • Title Aikuistenkin lukutaidossa on kehittämisen varaa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Virke
  Year 2000