Peruskoulut kohderyhmänä useissa kansainvälisissä arviointitutkimuksissa (tiedote 14.11.2016)

Suomi osallistuu lähivuosina useisiin kansainvälisiin oppimistulosten arviointitutkimuksiin, joiden kohderyhmänä ovat peruskoulun oppilaat, opettajat ja rehtorit. PISA-, TALIS- ja TIMSS-tutkimukset ovat jo tuttuja monille kouluille. Uutena tutkimuksena on käynnistymässä monilukutaitoa ja tietoteknologiataitoja tarkasteleva ICILS. Ensimmäiset yhteydenotot kuntiin ja kouluihin tehdään jo loppuvuoden aikana.

Kansainvälisten tutkimusten lisäksi Suomessa toteutetaan kansallisia arviointeja eri oppiaineissa. Laajat arvioinnit ovat osa perusopetuslain edellyttämää ulkopuolista koulutuksen arviointia, jotka ovat oppilaitoksia velvoittavia ja joiden tuloksia hyödyntävät poliittiset päättäjät, opetussuunnitelmien kehittäjät, opettajankoulutuslaitokset, koulutuksen järjestäjät, koulut ja opettajat. Suomessa näitä tutkimuksia koordinoivat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (osittain yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa) ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi).

Lue koko tiedote