Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus – opitaan Pohjoismaiden kokemuksista (Nord-VET)

Nord-VET -projektin tarkoituksena on tuottaa merkittävää uutta tietoa ammatillisen koulutuksen vahvuuksista ja heikkouksista Pohjoismaissa (Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa). Pohjoismainen konteksti tarjoaa projektille mielenkiintoisen lähtökohdan; Pohjoismaissa on käytössä erilaiset ammatillisen koulutuksen järjestelmät, mutta ne kohtaavat samanlaiset tulevaisuuden haasteet. Vertailussa mukana oleville maille on yhteistä hyvin organisoitujen työmarkkinoiden kehittäminen sekä yhteisymmärrykseen perustuvan poliittisen kulttuurin ja hyvinvointivaltion rakentaminen. Ne ovat luoneet perustaa tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja sosiaalisen inkluusion edistämiselle. Projektin lähestymistapa on monitieteinen. Se soveltaa vertailevaa metodologiaa eri maiden ammatillisen koulutuksen järjestelmien historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden tutkimuksessa.

Lisätietoja:

  • Marja-Leena Stenström, marja-leena.stenstrom@jyu.fi, puh: 040 805 4278
  • Maarit Virolainen, maarit.ha.virolainen@jyu.fi, puh: 040 805 4286