Uutta puhtia videoiden hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa (tiedote 28.4.2014)

Verkossa toimivat videopalvelut ovat nuorten ahkerassa käytössä. Vapaa-ajalla nuoret tuottavat paljon omia videoita, joita he jakavat muiden katseltaviksi. Videoiden katsomista hyödynnetään myös opetuksessa jonkin verran, mutta niiden tuottaminen ja jakaminen oppimistarkoituksessa on kuitenkin harvinaista.

Tähän haasteeseen on nyt tartuttu hiljattain alkaneessa Bremenin yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa kehitetään innovatiivisia menetelmiä videoiden aktiiviselle käytölle ammatillisessa koulutuksessa. Myös Suomi on mukana hankkeessa.

Hankkeen konkreettisin ilmenemismuoto on monikielinen videoalusta draufhaber.tv. Palveluun ladattujen videoiden avulla opiskelijat voivat selittää tai esitellä omia taitojaan ja näin yhdistää teorian käytäntöön. Videoiden tuottamisen myötä opiskelijat ottavat aktiivisen toimijan roolin, sillä videot vaativat monen eri osa-alueen huomioimista: huolellista suunnittelua, käsikirjoittamista sekä kuvattavan kohteen ja kuvakulmien valintaa.

Kielten oppiminen tehostuu

Draufhaber.tv käännetään saksasta englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, portugaliksi, italiaksi, puolaksi, romaniaksi, venäjäksi ja suomeksi, mikä mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön opiskelijoiden kesken. Videoiden tuottaminen tukee opiskelijoiden kielten oppimista muutenkin, sillä opiskelijat pääsevät tekstittämään videot vieraiden kielten kursseillaan. Tekstittämisen myötä vieraan kielen oppiminen nivoutuu luonnolliseksi osaksi videotuotantoa.

Verkkovideopalveluihin liittyy keskeisesti mahdollisuus myös videoiden kommentointiin. Opiskelijat voivat esimerkiksi keskustella toistensa kanssa siitä, miten jonkin työtehtävän suorittaminen eroaa eri maissa.

– Parhaimmillaan monikielinen videoalusta tarjoaa havainnollisempia oppimisen muotoja ja kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön sekä yhdessä oppimiseen, tiivistävät projektitutkija Kimmo Oksanen ja dosentti Raija Hämäläinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Hanke on rahoitettu Euroopan Komission tuella (2013–2015). Siihen osallistuu toimijoita Saksasta, Italiasta, Romaniasta, Espanjasta ja Suomesta. Suomessa tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja yhteistyöoppilaitokseksi on lupautunut Jyväskylän ammattiopisto. Hanke liittyy kiinteästi korkeatasoiseen kansainväliseen tutkimukseen, jonka tavoitteena on edistää verkkovideopalveluiden hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen tukena.

Lisätietoja: