Opiskelijat ja tuoreet opettajat jakavat kokemuksia kahvikupin ääressä (tiedote 9.9.2013)

Nuori opettaja kohtaa koulussa todellisuuden, johon hän ei opettajankoulutuksen aikana ollut täysin valmistautunut. Vastavalmistunutta opettajaa odottavat yllättävän suuri vastuu ja työmäärä. Ei ihme, jos motivaatio on koetuksella ja alanvaihtokin käy mielessä.

– Olin yllättynyt, kuinka paljon muuta työtä kuin opettamista ja opetuksen suunnittelua työnkuvaani kuului. Välillä tuntui, että joulujuhlien, teemapäivien ja vaikkapa uimahallivuorojen järjestämiseen menee enemmän aikaa kuin itse opetustyöhön, kertoo helsinkiläinen luokanopettaja Sini Teerikorpi.

– Koin, etten ollut saanut opettajankoulutuksessa valmiuksia siihen, mitä minun oletettiin osaavan työssäni heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Minulla ei ollut minkäänlaista tietoa koulun käytännöistä, Wilman käytöstä tai esimerkiksi vanhempainillan järjestämisestä. Ensimmäiset kuukaudet tuntuivat lähinnä selviytymistaisteluilta, eivät normaalilta työltä, Teerikorpi jatkaa.

Valmistuneet opettajat opiskelijoiden tueksi

Teerikorven mainitsemat haasteet ovat nykypäivänä yleisiä vastavalmistuneiden opettajien keskuudessa, ja niihin pyritäänkin nyt vastaamaan Jyväskylän yliopistossa kehitetyn mallin avulla, jossa uudet opettajat ja opettajaksi opiskelevat jakavat kokemuksiaan vertaisryhmissä.

Syksyllä 2013 Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa starttaa Paedeia Café -kurssi, jossa kohtaavat opintojensa loppupuolella olevat opiskelijat ja tuoreet opettajat. Kurssilla kokoonnutaan sananmukaisesti kahvikupin ääreen keskustelemaan opettajan arjen iloista ja suruista. Näin jaetaan opettajan työhön liittyviä kokemuksia ja hiljaista tietoa. Valmistuneiden opettajien kokemusten avulla opiskelijat hahmottavat paremmin, mikä heitä odottaa työelämässä. Uusille opettajille tämä puolestaan antaa mahdollisuuden vertaistukeen.

– Paedeia Café on paikka, jonne voi tulla omana epätäydellisenä itsenään, saada vertaistukea työssä kokemiinsa odottamattomiin pulmatilanteisiin, jakaa onnistumisen hetkiä ja siten vahvistaa omaa ammatti-identiteettiään. Siellä voi pohtia omaa opettajuuttaan, vahvuuksiaan ja kehittämistoiveitaan. Samalla kurssi on hieno mahdollisuus kohdata nuoria, kohta ammattiin valmistuvia opettajia, ja auttaa heitä kohtaamaan koulun arkitodellisuus, kuvailee englanninkielen opettaja ja mentori Eva Hilkamo.

Kurssi on saanut nimensä Euroopan Unionin rahoittamasta PAEDEIA-projektista, joka on Lifelong Learning -ohjelman rahoittama verkostohanke. Siinä on mukana opettajankouluttajia ja kouluja myös viidestä muusta Euroopan maasta. Suomea edustavat Jyväskylän yliopiston lisäksi Pohjanlammen koulu Jyväskylästä ja Mäkelänmäen koulu Muuramesta.

Paedeia Café on saanut vahvoja vaikutteita Suomessa kehitetystä vertaisryhmämentoroinnista, jonka avulla tuetaan työn alkuvaiheessa olevia opettajia. Uusien opettajien tukemisessa ovat mukana jo kaikki maamme opettajankoulutuslaitokset ja ammatilliset opettajakorkeakoulut. Nyt alkavassa hankkeessa otetaan mukaan myös opettajaopintojen loppuvaiheessa olevat.

Kehitystyöllä SOOLin tuki

Myös Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL on ottanut uusien opettajien tilanteeseen kantaa Tavoitteet opettajankoulutukselle 2013–2016 -ohjelmassaan. Ohjelma linjaa, että siirtymistä työelämään tuetaan monin eri keinoin, kuten juuri mentorointimallien avulla.

– Erilaiset mentorointimallit ovat mielestäni erittäin hyödyllisiä niin yhteisen opettajuuden kuin henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämisen ja työssä jaksamisen kannalta. Opettajankoulutuksen ja työelämän vuoropuhelu varmistaa sen, että tuoreet opettajat ovat varustettuja työelämän työkaluilla, toteaa SOOLin puheenjohtaja Julia Petäjä.

 

Lisätietoja:

Osaava Verme -verkosto: http://www.osaavaverme.fi/

PAEDEIA-verkostohanke: http://www.paedeia.net/