Opetuskulttuuri remonttiin (tiedote 15.5.2013)

Opetuksen laadun kehittämistä Jyväskylän yliopistossa

Suomi tarvitsee luovia ongelmanratkaisijoita, joiden osaaminen perustuu vahvaan tietotaitoon, verkostoitumiseen ja kykyyn toimia yhdessä. Tällaista osaamista tulee rakentaa saumattomasti eri koulutusasteilla. Osaamistavoite voidaan saavuttaa vain uudistamalla opetuskulttuuria nykyistä vuorovaikutteisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi.

Tällaisiin havaintoihin on tultu Jyväskylän yliopiston Interaktiivinen opetus ja oppiminen -hankkeessa, jonka toteuttamista ja tuloksia koskeva teos julkistettiin tänään. Hankkeessa kehitettiin interaktiivisia eli vuorovaikutteisia käytäntöjä opetukseen sekä yliopiston opettajien keskinäiseen yhteistyöhön.

- Opiskelijoille vuorovaikutteinen opetus muun muassa mahdollisti nyky-yhteiskunnassa tarpeellisen yhteisen tiedonrakentamisen. Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet kursseilla helpottuivat. Myös oppimistuloksien paranemisesta saatiin viitteitä. Opettajille vuorovaikutus toi mukanaan keskinäistä arvostusta ja vertaistukea, kertoo hankkeen johtaja, vararehtori Helena Rasku-Puttonen Jyväskylän yliopistosta.

Yhdessä oppiminen arjen käytännöksi

Hanketta koskeva tutkimus osoitti, että interaktiivisuutta voidaan edistää monin eri keinoin esimerkiksi muuttamalla kurssirutiineita, vahvistamalla tasavertaista opettaja-opiskelijasuhdetta sekä käyttämällä ryhmää aktivoivia ja yhteistyötä tukevia menetelmiä. Opiskelijoiden osallistaminen ja keskinäinen vuorovaikutus olivat mahdollisia niin pienryhmistä massakursseihin kuin kasvokkain ja virtuaalisesti. Menetelmien kehittämiseen ja kokeiluun osallistui 21 Jyväskylän yliopiston opettajaa eri tieteenaloilta.

Kehittämishankkeiden lisäksi Yhdessä parempaa pedagogiikkaa -kirjassa esitellään Jyväskylän yliopiston interaktiivisuutta valottavia tutkimustuloksia. Teoksen kirjoittajina on 37 asiantuntijaa kasvatustieteiden, luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden, liikuntatieteiden ja psykologian alueilta. Teos on samalla Jyväskylän yliopiston 150-vuotisjuhlakirja. Sen on julkaissut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Lisätietoja:


 

Kirjan tiedot:

Jääskelä, Päivikki, Klemola, Ulla, Lerkkanen Marja-Kristiina, Poikkeus, Anna-Maija, Rasku-Puttonen, Helena & Eteläpelto, Anneli (toim.): Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. 2013. 194 s. 30e.

Julkaisua voi tilata Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelusta, ktl-asiakaspalvelu@jyu.fi, p. 040 805 4276 tai verkkokaupasta www.ktl-julkaisukauppa.fi.