Väitös 25.5.2012: Peruskoulun jälkeen kolmivuotinen perusopisto? (Volanen)

Itä-Suomen yliopiston tiedote 16.5.2012:

Väitös psykologian alalta
Väittelijä FK Matti Vesa Volanen
Väitösaika ja -paikka: 25.5.2012 klo 12, sali M201 Metria-rakennus,
Yliopistonkatu 7, Joensuun kampus

Suomessa lukiokoulutus edustaa viime vuosisadan alun ja ammatillinen koulutus viime vuosisadan lopun koulutusajattelua. Filosofian kandidaatti Matti Vesa Volanen selvitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, että tarvitsemme nykyistä tietoperusteista työtä varten tämän jaon ylittävän ammatillisesti yleissivistävän kolmivuotisen perusopiston kaikille. Sen ei tule Volasen mukaan tukeutua oppivelvollisuuteen vaan
yksilökohtaiseen opinto-oikeuteen, jonka toteutuminen on viranomaisvastuulla.

Nykyinen jako kahtia – lukioon ja ammatilliseen koulutukseen – kantaa Volasen mukaan sisällään perustavanlaatuista, syvällä eurooppalaisen
aateperinnön juurissa piilossa olevaa mutta täysin kestämätöntä ajatusta ihmisen kehityksen kaksinaisuudesta. Tälle alun perin orjayhteiskuntaa
vahvistaneelle ajatukselle ei enää ole mitään tosiasiallisia yhteiskunnallisia perusteita. Tutkimuksessaan tekemän analyysin pohjalta Volanen esittelee alustavan ehdotuksen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen yhteensitovasta opetussuunnitelmasta toisen asteen koulutukseen.
Hänen mukaansa ammatti- ja yleissivistys eivät ole sisarpuolia vaan sisaruksia keskenään: sivistys on kykyä, tahtoa ja taitoa asettaa,
arvottaa ja ratkaista aikakautemme perusongelmia.

Sivistyneelle asiantuntijalle ei pelkkä tietäminen riitä. Asiantuntemus edellyttää kolmen kysymyksen yhtäaikaista asettamista, arvottamista
ja ratkaisemista: kuinka asiat ovat?, kuinka ne ovat kun ne ovat hyvin?, kuinka ne saadaan kauniisti toteutettua?. Volasen mukaan tarvitaan ”ajattelevia käsiä ja kätteleviä ajatuksia” ja sivistykseen taas tarvitaan pään, sydämen ja käsien yhteispeliä. Hänen ehdottamassaan perusopistossa tiedon tuottamisen taito ja taidon käytön tuottama tieto rakentuvat yhdeksi pedagogiseksi periaatteeksi, jossa tuottamalla oppimisella (learning by making) keskeinen asema.

Matti Vesa Volanen on valmistunut filosofian kandidaatiksi vuonna 1978. Hän toimii tutkijana Koulutuksen tutkimuslaitoksella Jyväskylän yliopistossa.
Volasen psykologian alaan kuuluva väitöskirja ”Theoria/Praxis/Poiesis Individualization as the constitution of sociality” tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Risto Rinne Turun yliopistosta ja kustoksena emeritusprofessori Hannu Perho Itä-Suomen yliopistosta.
Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/vaitoskuvat
Lisätietoja: Matti Vesa Volanen, p. 040 763 0769
______
Teos on julkaistu Koulutuksen tutkimuslaitoksen sarjassa Tutkimuksia 28, 136 s., Jyväskylä 2012. ISSN 1455-447X, ISBN 978-951-39-4715-6 (nid.), ISBN 978-951-39-4716-3 (pdf).
Verkkojulkaisu: http://ktl.jyu.fi/img/portal/22546/T028.pdf
Tilaukset ja tiedustelut:
Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelu, puh. 040 805 4276,
ktl-asiakaspalvelu@ktl.jyu.fi, www.ktl-julkaisukauppa.fi
Tilauskoodi T028, hinta 26 euroa.
Mediakappaleet julkaisupäällikkö Jouni Sojakalta, puh. 040 805 4287, jouni.sojakka@jyu.fi