Koulu on kulttuurishokki uudelle opettajalle (tiedote 21.8.2012)

Koulujen alkaessa uudet opettajat ovat vaaravyöhykkeessä. Koulutodellisuuden kohtaaminen voi
olla jopa kulttuurishokki, toteavat opettajien työhön siirtymistä tutkineet Jyväskylän yliopiston
tutkijat.


– Opintoihin liittyvien harjoittelujen kautta ei saa koulusta kovinkaan todenmukaista kuvaa,
toteaa dosentti Hannu Heikkinen Jyväskylän yliopistosta.


Heikkinen on tutkinut pitkään opetusharjoittelua ja uusien opettajien kokemuksia. Hän on
johtanut myös useita uusien opettajien mentorointiin liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia
verkostohankkeita.


Vaikka todellisuus vyöryy uuden opettajan silmille oppilaiden ja vanhempien kautta, koulujen
työyhteisötkään eivät aina osaa ottaa tulokkaaseen oikeaa otetta. Uudet opettajat eivät helposti
tukea myöskään pyydä. Työn henkinen kuorma saa monet opettajat harkitsemaan alan vaihtoa.
Nuorten pako opettajan tehtävistä on yleinen ongelma monissa maissa.


Virtaa vertaistuesta


Yksi lupaavimmista tavoista tukea uusia opettajia on edistää vertaistukea ja yhteistä oppimista.
Vertaisoppimisen voimaan perustuu myös Työsuojelurahaston tuella kehitetty
vertaisryhmämentorointi eli ”verme”, jota sovelletaan lähes koko maassa. Tätä menetelmää
soveltaa ja kehittää kansallinen Osaava Verme -verkosto, johon kuuluvat kaikki Suomen
opettajankoulusta antavat yliopistot ja ammatilliset opettajakorkeakoulut. Uudet opettajat
tapaavat työpäivän jälkeen mentorin vetämissä vertaisryhmissä, joissa jaetaan kokemusta ja
osaamista. Myös kokeneet opettajat hyötyvät vermestä - erityisesti siirtyessään uuteen kouluun
tai jos kokevat tarvetta uudistua työssään.


Osaava Verme -verkostoon kuuluvat opettajankouluttajat ovat koonneet kokemuksiaan
uunituoreeseen kirjaan ”Osaaminen jakoon”, joka näkee päivänvalon tällä viikolla. Kirjassa
esitellään tutkimusperäistä tietoa opettajan työn haasteista sekä käytännön menetelmiä opettajan
tueksi. Menetelmä on kehitetty Suomessa, ja sen taustalla on monipuolinen kansainvälinen
yhteistyö.


Eurooppalainen PAEDEIA uusien opettajien tueksi

Tukea uusille opettajille kehitetään myös eurooppalaisessa PAEDEIA-hankkeessa, jolle juuri
myönnettiin 300 000 euron rahoitus Euroopan Unionin Lifelong Learning -ohjelmasta. Suomessa
kehitetty vertaisryhmämentorointi on valittu myös tässä hankkeessa yhdeksi lähtökohdaksi.

Jyväskylän yliopiston puolesta hankkeessa ovat edustettuina sekä Koulutuksen tutkimuslaitos että opettajankoulutuslaitos. Ne toteuttavat hankkeen suomalaisen osuuden yhdessä muuramelaisen Mäkelänmäen koulun ja jyväskyläläisen Pohjanlammen koulun kanssa. PAEDEIAssa mukana opettajia, opettajankouluttajia ja tutkijoita seitsemästä Euroopan maasta.

 

Lisätietoja:


dosentti Hannu Heikkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi
050 3421346
rehtori Kari Heikkilä, Mäkelänmäen koulu, 040 8215753 kari.heikkila@edu.muurame.fi
lehtori Ulla Kiviniemi, Opettajankoulutuslaitos, ulla.kiviniemi@jyu.fi 040 8053338
rehtori Petri Palve, Pohjanlammen koulu, petri.palve@jkl.fi 050 60913

PAEDEIAn suomenkieliset verkkosivut: http://ktl.jyu.fi/ktl/osaavaverme/kansainvalisetkumppanit/paedeia
PAEDEIAn englanninkieliset verkkosivut: http://www.paedeia.net/

Kirjaa voi tilata osoitteesta asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi tai puhelimella 014 337 0070.
Kirjan arvostelukappaleet: tiedottaja Henna Santalahti, PS-kustannus, henna.santalahti@ps-kustannus.fi 040 530 7268