Jussi Välimaa KKA:n kansainvälisten koulutusohjelmien arviointiryhmän puheenjohtajaksi

Koulutuksen arviointineuvosto (KKA) on nimennyt kansainvälisten koulutusohjelmien arviointiryhmän puheenjohtajaksi professori Jussi Välimaan Koulutuksen tutkimuslaitoksesta. Arvioinnin kohteena ovat kaikkien suomalaisten korkeakoulujen kansainväliset koulutusohjelmat. Arviointi toteutetaan tämän vuoden aikana ja tulokset julkistetaan alkuvuonna 2013.

Lisätietoja:
Professori Jussi Välimaa, 0400 248 112 (lyhytnumero 3317), sähköposti: jussi.p.valimaa@jyu.fi

http://www.kka.fi/index.phtml?s=234