Yritysten osaamisen kartoittaminen keskeistä – itsearviointityökalu kehitetty pk-yritysten käyttöön (tiedote 18.4.2011)

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos on kehittänyt yhteistyössä yritysten kanssa itsearviointityökalun,
jolla yritykset voivat arvioida osaamistaan ja sen kehittämistarpeita. Etenkin
pk-yrityksillä on kasvava tarve arvioida osaamistaan. Työkalusta on konkreettia liiketaloudellista
hyötyä yrityksille. Itsearviointityökalu kartoittaa yrityksen liiketoimintaosaamisen eri elementtejä,
kuten yleinen osaaminen, strategiaosaaminen, markkinoilla toimiminen, toiminnan organisointi,
johtaminen, henkilöstöasiat, talousasioiden hallinta ja tulevaisuuden tekeminen.


Itsearviointityökalu syntyi siten, että Koulutuksen tutkimuslaitos valitsi Keski-Suomen maakunnasta
17 eri toimialoja edustavaa pk-yritystä, joiden kanssa tutkijat tekivät yhteistyötä testaten ja kehittäen
työkalua. Työkalu sisältää itsearviointilomakkeen, jonka täytettyään yritys saa kuvauksen liiketoimintaosaamisensa
eri alueista.


Työkalun käyttäjinä tutkijat näkevät erityisesti pienyritykset. Työkalu soveltuu myös alkaville tai
toimintalinjaansa muuttaville yrityksille. Työkalu on tarkoitettu kaikkien pk-yritysten käyttöön ja se
on vapaasti saatavilla verkosta.


YRITTÄJIEN KOKEMUKSET ITSEARVIOINTITYÖKALUN KÄYTÖSTÄ MYÖNTEISIÄ


Yrittäjien kokonaisarviot itsearviointityökalusta ovat varsin myönteisiä. Selvä enemmistö yrittäjistä
koki sen helppokäyttöiseksi ja suhteellisen nopeasti täytettäväksi. Muina työkalun ominaisuuksina
mainittiin mm.: hyödyllisyys (”jotain jää viivan alle”), loogisesti etenevä, selkokielinen, kertoo yrittäjälle
hänen yrityksensä seuraavat kehittämisaskeleet, tuottaa kiteytetyn kuvan yrityksen osaamisen
tilasta, mahdollistaa graafisen havainnollistamisen, yrityslähtöisyyden ja sen, että yrittäjä voi itse
hallita tiedon käyttöä.


Kaikkiaan 11 yrittäjää (11/17) ilmaisi aikomuksensa käyttää itsearviointityökalua jatkossakin. Itsearviointityökalu
auttaa yritystä arvioimaan omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. Käyttökokemuksissa
ilmeni eroja yrityksen toimialan mukaan, mutta ei selvää yhteyttä yrityksen koon tai iän
suhteen. Työkalu on varsin hyödyllinen yrityksen johdolle. Samalla kuitenkin korostui henkilöstön
osallistumisen tarve arviointiprosessiin.

– Kun yritysten osaamista kehitetään yhteistyönä, sen tulee
tapahtua yrityslähtöisesti ja kehittämisprosessin tulee tukeutua yrityksiin, summaa tutkimusryhmä
kokemuksiaan.


YRITYKSET SAAVAT ITSEARVIOINTITYÖKALUN KÄYTTÖÖNSÄ VERKOSTA


Itsearviointityökalu on tarkoitettu palvelemaan sekä yrittäjiä että kehittäjiä osaamisen kehittämisessä
ja alueellisessa yhteistyössä. Se on tehty ESR-rahoitteisessa projektissa, jonka päärahoittajana
toimi Keski-Suomen liitto. Muina rahoittajina toimivat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jykes,
Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Lisäksi yhteistyökumppaneina
olivat ELY-keskus, Keski-Suomen Yrittäjät ry. ja Witas Oy.


Itsearviointityökalu on saatavissa yritysten käyttöön Excel-versiona netistä (http://ktl.jyu.fi/ktl/iav).
Samasta osoitteesta löytyvät myös projektin kaksi loppuraporttia:
Stenström, M.-L., Nikkanen, P. & Itkonen, K. 2011. Osaamisen itsearviointityökalun kehittäminen
yhteistyössä pk-yritysten kanssa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita 26.
Itkonen, K., Stenström, M.-L., & Nikkanen, P. 2011. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja
vaikuttavuus Keski-Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita 27.

Lisätietoja:
Professori Marja-Leena Stenström, puh.050 349 5704, marja-leena.stenstrom@jyu.fi
Erikoistutkija, dosentti Pentti Nikkanen, puh. 040 776 8570, pentti.nikkanen@jyu.fi
Tutkija Kari Itkonen, puh. 040 503 3218, kari.itkonen@jyu.fi