Tekesiltä miljoonarahoitus uudenlaisiin oppimisratkaisuihin (tiedote 16.11.2011)

Pelinomaisuutta ja mobiiliutta oppimiseen


Tekes on myöntänyt miljoonarahoituksen Systeemiset oppimisratkaisut
-arvoverkkohankkeelle. Arvoverkkohanke koostuu kolmesta osasta:
tutkimushankkeesta, siihen linkittyvistä yritysten tuotekehityshankkeista sekä
oppimisratkaisuja pilotoivista oppimis- ja työympäristöistä.


Arvoverkkoa johtavat Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja
Agora Center. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Cicero
Learning -verkoston ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Arvoverkon
tutkimushankkeeseen ja johtamiseen myönnetty rahoitus on yhteensä 1,6 miljoonaa
euroa. Lisäksi hankkeen volyymia tulee merkittävästi nostamaan yritysten
käynnistämät tuotekehityshankkeet.


Hankkeen tavoitteena on edistää osaamista ja taitoja käyttäjälähtöisillä ja innostavilla
oppimisratkaisuilla ja mahdollistaa teknologisten oppimisratkaisujen entistä vahvempi
ja monipuolisempi hyödyntäminen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Hankkeessa
rakennetaan systeemisten oppimisratkaisuiden kokonaisuus, joka koostuu kuudesta
tuoteperheestä. Nämä liittyvät mm. mobiilioppimiseen, pelinomaisiin ympäristöihin,
sisältöratkaisuihin ja oppimisen arviointiin.


Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada aikaan oppimisratkaisujen kokonaisuus, joka
koostuu suomalaisista ja kansainvälisistä ratkaisuista ja josta voi rakentua osa
suomalaista koulutusvientiä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään
kansalliseen koulutusjärjestelmän muutokseen sekä uusien oppimisratkaisujen
kehitystyön tukemiseen, käyttöönottoon ja arviointiin. Kansainvälisessä osuudessa
oppimisratkaisuja mukautetaan paikallisiin käyttötilanteisiin ja -tarpeisiin
kohdemaissa.


- Uskomme oppimisratkaisuilla olevan vahva rooli opetuksen uudistamisessa ja 2000-
luvun oppimisen tilojen rakentamisessa. Rahoituspäätös luo hienon mahdollisuuden
oppimisratkaisuiden tutkimuslähtöiselle kehittämiselle intensiivisessä yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa, toteaa tutkimusprofessori Marja Kankaanranta Jyväskylän
yliopiston Agora Centeristä ja Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.


- Hanke vahvistaa Jyväskylän yliopiston asemaa IT-pohjaisten oppimisympäristöjen
tutkimuskeskittymänä. Pyrimme kehittämään ratkaisuja, jotka mm. pelinomaisuudella
ja mobiiliudella motivoivat oppimiseen, arvioi informaatioteknologian tiedekunnan
dekaani Pekka Neittaanmäki.


- Oppimisratkaisujen suunnittelussa, testauksessa ja tutkimuksellisessa kehittämisessä
lähdetään aivan ruohonjuuritasolta – eri-ikäisten oppijoiden arjen tarpeista ja yritysten
tuotteista, tutkija Sanna Vahtivuori-Hänninen Helsingin yliopistosta iloitsee.


- Laaja verkottuminen parantaa kilpailukykyä ja soveltamismahdollisuutta niin
tutkimusosaamisen kuin liiketoiminnan alueilla kansainvälisesti, kommentoi
teknologia-asiantuntija Jari Räihä Tekesistä.


Yksi arvoverkkoon osallistuvista yrityksistä on Cesim Oy, joka tekee selainpohjaisia
liiketalouden oppimispelejä oppilaitosten ja yritysten tarpeisiin maailmanlaajuisesti.
Cesim Oy:n liikevaihdosta noin 75 % tulee Suomen ulkopuolelta.


- Olemme olleet suurella mielenkiinnolla mukana hankkeen valmistelussa ja nyt
Tekesin päätöksen myötä pääsemme hyödyntämään laajaa suomalaista osaamispohjaa
vienti- ja tuotekehitysponnisteluissamme, toteaa toimitusjohtaja Veijo Kyösti.


Lisätietoja:


Tutkimusprofessori Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto, Agora Center &
Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 040-8669085, marja.kankaanranta@jyu.fi
Dekaani Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian
tiedekunta, puh. 040-5507005, pekka.neittaanmaki@jyu.fi
Tutkija Sanna Vahtivuori-Hänninen, Helsingin yliopisto, Cicero Learning, 040-
5712442, sanna.vahtivuori@helsinki.fi
Teknologia-asiantuntija Jari Räihä, Tekes, jari.raiha@tekes.fi

Systech-hankkeen tutkimuslaitokset:
Jyväskylän yliopisto
- Informaatioteknologian tiedekunta
- Agora Center
- Koulutuksen tutkimuslaitos
Helsingin yliopisto
- Opettajankoulutuslaitos
- Cicero Learning -verkosto

Systech-arvoverkkoon osallistuvat yritykset:
Adenova Oy, Adusal Oy, Cesim Oy, Citynomadi Oy, East Interactive Oy, Educluster
Finland, IlonaIT Oy, LudoCraft Oy, Lumi Interactive Oy, Neoxen Oy, Otavan Opisto,
Prewise Oy, Päiväkoti Löytöretki, Tieke, Tieto Oy ja 10monkeys.com.

Systech-arvoverkkoon osallistuvat pilotointiympäristöt:
Hankkeeseen osallistuu aktiivisina kehittäjinä laaja joukko pilotointiympäristöjä
koulutusjärjestelmän eri vaiheista – varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä
koulutuksesta ja korkeakouluista - sekä työelämästä. Pilotointiympäristöt sijaitsevat
eri puolilla Suomea.