Lukiossa hyvin menestyneet menestyjiä myös yliopistossa (tiedote 23.5.2011)

Lukiomenestyksen yhteys opintojen nopeuteen heikko


Lukio-opintojen ja yliopistossa menestymisen yhteys on tuoreen tutkimuksen mukaan vahva. Ylioppilaskirjoituksissa ja lukio-opinnoissa hyvin menestyneet opiskelijat saavat myös yliopistossa keskimäärin parempia arvosanoja. Sen sijaan yliopisto-opintojen edistymiseen lukion opintomenestyksellä on heikompi vaikutus. Valintakokeissa menestyminen ei osoittautunut yhtä merkittäväksi yliopisto-opintojen arvosanoja tai edistymistä selittäväksi tekijäksi.


Tulokset ovat alustavia tietoja vuonna 2006 käynnistyneestä Valintakokeiden ja opiskeluprosessien kehittämishankkeesta, jonka Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos toteuttaa dosentti Eeva Kallion johdolla. Tutkimukseen osallistuu 120 vuonna 2006 opintonsa aloittanutta opiskelijaa Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden sekä humanistisesta tiedekunnasta. Tutkimushankkeessa seurataan opiskelijoiden oppimistuloksia ja opintojen etenemistä valintakokeista valmistumiseen asti. Hanketta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto.


LUKIOSSA HYVIN PÄRJÄNNEET MENESTYVÄT YLIOPISTOSSAKIN


Lukion opintomenestys heijastuu yliopisto-opintoihin siten, että ylioppilaskirjoituksissa ja lukiossa hyviä arvosanoja saaneet saavuttavat myös yliopisto-opinnoissaan korkeampia arvosanoja. Sen sijaan yliopisto-opintojen neljännen vuoden loppuun mennessä suoritettuihin opintopisteiden määrään lukion päästötodistuksen keskiarvolla oli vain kohtalainen yhteys. Ylioppilaskirjoitusten arvosanojen keskiarvolla ei ollut opintojen edistymiseen vastaavaa yhteyttä lainkaan.


– Tulosten perusteella näyttää siltä, että hyvät arvosanat lukion opinnoissa ennakoivat hyviä arvosanoja myös yliopistossa. Vastaavasti yliopisto-opintojen etenemistä selittävinä tekijöinä lukion arvosanoilla vaikuttaa olevan pienempi merkitys, arvioi tutkija Jukka Utriainen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.


VALINTAKOEMENESTYKSEN YHTEYS YLIOPISTO-OPINNOISSA MENESTYMISEEN HEIKKO, MUTTA KOKEITA TARVITAAN


Valintakokeiden aineisto- ja kirjallisuuskokeissa keskimääräistä korkeampiin pistemääriin yltäneet saivat myös yliopistossa keskimääräistä parempia arvosanoja ja edistyivät opinnoissaan keskimäärin nopeammin. Lukion opintomenestys oli kuitenkin valintakokeiden tuloksia merkittävämpi opintomenestystä selittävä tekijä.


– Silti valintakokeilla on edelleen tärkeä merkitys opiskelijavalinnoissa. Niillä saadaan lukion ja ylioppilaskirjoitusten arvosanoja täydentävää tieteenalakohtaista arviointitietoa, Utriainen korostaa.


LISÄTIETOJA:
Jukka Utriainen, puh. (014) 260 3251, jukka.t.utriainen@jyu.fi
suunnittelija, KM
Eeva Kallio, puh. (014) 260 3257, eeva.k.kallio@jyu.fi
tutkimuksen johtaja, dosentti, PsT

Julkaisu: Utriainen, J. 2011.Valintakokeen ja lukion opintomenestyksen merkitys yliopistoopintojen
menestyksen ennustajina. Pro gradu, JY, opettajankoulutuslaitos
Haettavissa osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/26836