Liiketoimintaosaamisen kehittäminen tapahtuu kumppaneiden avulla (tiedote 18.4.2011)

Erityisesti pienten ja aloittavien yritysten osaamisen kehittämisessä on maakunnan
tukiverkosto tärkeä. Yritysten kumppanit lisääntyvät yrityskoon kasvaessa, jolloin
osaamisen tarve lisääntyy ja monipuolistuu ja saattaa olla esteenä yrityksen kasvulle.
Oikeiden kumppaneiden löytäminen on erityisesti pienyritykselle hyvin tärkeää.


Muun muassa tällaisia tuloksia saatiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen
tutkimuslaitoksessa toteutetussa hankkeessa, jossa vuonna 2010 tutkittiin yritysten
käsityksiä keskisuomalaisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuudesta. Lisäksi projektissa
kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeita
arvioiva työkalu. Itsearviointityökalusta ja sen käyttökokemuksista on kerrottu toisessa
tiedotteessa.


TOIMIVA VERKOSTO KOOSTUU ERILAISISTA KUMPPANEISTA


Alueellinen innovaatiojärjestelmä on laaja ja yritykset pitävät sitä hieman sekavana.
Alueen yhteistyöverkoston pitäisi olla yrityksille selkeä ja helposti tavoitettava,
huomauttaa tutkimusryhmä.


Pienimmät 1-2 hengen yritykset käyttävät osaamisensa kehittämisessä paljon yksityisen
sektorin kumppaneita kuten tilitoimistoja. Alueellisten kehittämisyhtiöiden rooli poikkeaa
Jyväskylän seudulla ja muualla maakunnassa. Jyväskylän seudulla roolina on
voimakkaammin kasvuyritystoiminnan tukeminen, muualla maakunnassa koko
elinkeinoelämän tukeminen. Myös ammatillisen koulutuksen rooli on merkittävä
osaamisen kehittämisessä Keski-Suomessa.


Monilla yrityksillä on yhteistyökumppaneita sekä Suomesta että ulkomailta. Ulkomainen
verkottuminen on usein pakon sanelemaa, mutta valtakunnalliset kumppanit ovat usein
vaihtoehtoisia maakunnan oman innovaatioverkoston toimijoille.


YHTEISTYÖ TOIMII, MUTTA VAIKUTTAVUUDESSA ON VIELÄ
PARANTAMISTA


Yritykset pitävät yhteistyötä kumppaniensa kanssa toimivana ja kumppanit löytyvät
melko helposti. Osaamisen kehittämisen tuloksellisuudessa on kuitenkin vielä
parannettavaa, sillä yritykset eivät koe siitä saatavaa taloudellista hyötyä riittävänä.

Projektin tulokset on tarkoitettu palvelemaan sekä yrittäjiä että kehittäjiä alueellisessa
yhteistyössä. Raportti on tehty ESR-projektissa, jonka päärahoittajana toimi Keski-
Suomen liitto. Muina rahoittajina toimivat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jykes,
Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.
Lisäksi yhteistyökumppaneina olivat ELY-keskus, Keski-Suomen Yrittäjät ry. ja Witas
Oy.


Raportti löytyy osoitteesta (http://ktl.jyu.fi/ktl/iav)


Itkonen, K., Stenström, M.-L. & Nikkanen, P. 2011. Yritysten osaamisen kehittämisen
verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen
tutkimuslaitos. Työpapereita 27.


Samasta osoitteesta löytyy myös projektin toinen raportti sekä projektissa kehitetty
itsearviointityökalu. Erillinen tiedote itsearviointityökalusta ja sen käyttökokemuksista on
lähetty yhtä aikaa tämän tiedotteen kanssa.


Stenström, M.-L., Nikkanen, P. & Itkonen, K. 2011. Osaamisen itsearviointityökalun
kehittäminen yhteistyössä pk-yritysten kanssa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen
tutkimuslaitos. Työpapereita 26


Lisätietoja:


Tutkija Kari Itkonen, puh. 040 503 3218, kari.itkonen@jyu.fi
Professori Marja-Leena Stenström, puh. 050 349 5704, marja-leena.stenstrom@jyu.fi
Erikoistutkija, dosentti Pentti Nikkanen, puh. 040 776 8570, pentti.nikkanen@jyu.fi