KT Raimo Vuorinen ohjauksen kansainvälisen keskusjärjestön (IAEVG) varapresidentiksi

Ohjauksen kansainvälinen keskusjärjestö International Association for Vocational and Educational Guidance (IAEVG) on valinnut KT Raimo Vuorisen Jyväskylän yliopistosta hallituksensa varsinaiseksi jäseneksi ja varapresidentiksi nelivuotiskaudeksi 2011–2015.

Raimo Vuorinen työskentelee projektipäällikkönä Koulutuksen tutkimuslaitoksella päätehtävänään Euroopan unionin jäsenmaiden elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) koordinointi 2008–2012. Hän on toiminut yli kaksikymmentä vuotta ohjaajien perus- ja täydennyskouluttajana sekä kansallisissa ja kansainvälisissä ohjausalan arviointi- ja asiantuntijatehtävissä. Vuorinen on ollut Euroopan komission elinikäisen ohjauksen asiantuntijaryhmän jäsenenä vuosina 2002–2007 sekä ohjauspolitiikkaa tarkastelevan kansainvälisen tutkimusverkoston ICCDPP:n johtoryhmässä 2005–2011. Lisäksi hän toimii Euroopan Koulutussäätiön (ETF) julkaisusarjojen toimituskunnassa. Hän on ollut myös suunnittelijana vuonna 2006 yliopistoon perustetussa valtakunnallisessa ohjausalan osaamiskeskuksessa.

IAEVG on yli 50 vuotta toiminut ohjausalan kansainvälinen keskusjärjestö, joka pyrkii edistämään kansalaisten mahdollisuuksia saada ammattitaitoista ohjausta elämän eri vaiheissa. Järjestö antaa lausuntoja ja tekee esityksiä ohjauspalvelujen sekä ohjauksen ammattilaisten koulutuksen kehittämiseksi. Vuosittain järjestettävissä kansainvälisissä seminaareissa esitellään alan tutkimusta sekä hyviä käytäntöjä. Järjestö on laatinut ohjauksen yleiset eettiset periaatteet. Vuonna 2004 järjestö hyväksyi ohjausalan ammattilaisten kansainväliset osaamiskuvaukset, joita voidaan hyödyntää eri maiden ohjaajien koulutuksen kehittämisessä ja keskinäisissä vertailuissa. Viime vuosina järjestö on ollut aktiivisesti mukana ohjauspalvelujen kansainvälisten arviointien toteuttamisessa ja kansainvälisten laatukriteerien kehittämisessä. Järjestön kansainvälinen konferenssi järjestettiin Jyväskylän yliopistossa 3.–5.6.2009.

Järjestön hallituksessa on presidentin lisäksi 12 jäsentä. Nyt valitussa hallituksessa on mukana edustajia mm. Euroopasta, Kanadasta, USA:sta, Etelä-Amerikasta sekä Uudesta Seelannista. Hallituksen tehtävinä on koordinoida järjestön toimintaa, valmistella vuosittaisten toimenpideohjelmien painotukset sekä seurata vuosikokousten päätösten toimeenpanoa.