Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) tiedonkeruu käynnistyy (tiedote 29.8.2011/Tilastokeskus)

Tiedote löytyy täältä.