02.01.2013

Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) tiedonkeruu käynnistyy (tiedote 29.8.2011/Tilastokeskus)

Tiedote löytyy täältä.