Ajatellaan opettajankoulutus uusiksi (tiedote 19.9.2011)

Kansainvälinen opettajankouluttajien seminaari Jyväskylässä 20.9.2011

 

Miten kouluttaa opettajista taitavia ammattinsa osaajia? Kuinka tukea opettajia työssään? Tätä pohditaan huomenna Jyväskylän yliopistossa järjestettävässä kansainvälisessä opettajankouluttajien seminaaris-sa ”Practice Architectures of Teacher Education”.

Opettajankoulutuksessa on otettava huomioon se maailma, josta opiskelijat tulevat, toteaa seminaarin pääpuhuja, professori Stephen Kemmis.

– Ihmiset tekevät asioita elämässään eri tavalla kuin ennen. He myös puhuvat niistä eri tavalla. Sosiaalisilla verkostoilla on aivan erilainen merkitys kuin ennen.


Seminaarissa keskitytään kahden toisiinsa liittyvän teeman tarkasteluun. Ensinnäkin pohditaan sitä, miten on mahdollista tukea itsenäisen ajattelun kehittymistä opettajankoulutuksen aikana. Toiseksi kysytään, mitä tapahtuu uusille opettajille kouluissa, jos he ovat tottuneet ajattelemaan kriittisesti ja itsenäisesti opettajankoulutuksessa. Seminaarin lähtökohtana ovat uusien opettajien kokemukset työnsä alkuvaiheessa.


Mukana ovat uudet ja kokeneet opettajat, opettajaksi opiskelevat, opettajankouluttajat ja tutkijat. Ja kun kerran opettajankoulutusta halutaan ajatella uusiksi, myös akateemisen seminaarin työtapoja halutaan uudistaa. Odotettavissa ei olekaan puhuvia päitä pöntössä peräjälkeen tai loppumattomia Power Point -vyörytyksiä. Sen sijaan luvassa on uudenlaisia vuorovaikutuksen muotoja: seminaaripuhujia esimerkiksi jututetaan talk show’n tapaan sohvilla istuen, ja ihmiset voivat osallistua keskusteluun myös tekstiviestien avulla, jotka heijastetaan auditorion näytölle.


Uusi teoreettinen näkökulma opettajankoulutukseen: toiminnan arkkitehtuurit


Seminaarin pääpuhujan, professori Stephen Kemmisin työ opettajankoulutuksen tutkijana ja kehittäjänä on tullut kansainvälisesti tunnustetuksi 1970-luvulta alkaen. Kemmis on tullut tunnetuksi erityisesti osallistavan toimintatutkimuksen puolestapuhujana, jonka päämääränä on tukea opettajien ammatillista kasvua itsenäisiksi ammattilaisiksi. Viime aikoina hän on työskennellyt toiminnan arkkitehtuurin teorian parissa, joka antaa uusia näkökulmia opettajan työuran mittaisen ammatillisen kehitty-misen ymmärtämiseen.


Kirja mentoroinnista opettajien ammatillisen kehittymisen tukena julkistetaan


Seminaarissa julkistetaan teos "Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling". Sen ovat toimittaneet Jessica Aspfors ja Sven-Erik Hansén Åbo Akademin Vaasan yksiköstä. Kirjassa esitellään vertaisryhmämentorointia, jota sovelletaan Suomessa valtakunnallisesti uusien opettajien tueksi.


Seminaarin ohjelma on osoitteessa http://ktl.jyu.fi/ktl/nqtne/jyvaskyla2011.


Lisätietoja:
Erikoistutkija Hannu L.T. Heikkinen, puh. 050 342 1346, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi


Seminaarin järjestävät yhteistyössä:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, Opettajankoulutuslaitos ja Kasvatustieteiden tiedekunta
NQT-COME network
Osaava Verme -verkosto
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto – SOOL
Söderströms Förlaget
Tampereen yliopisto: Kasvatustiede
Åbo Akademi