Yliopistojen tuloksellisuudessa eroja. Åbo Akademi ja Jyväskylän yliopisto kärjessä (tiedote 16.4.2010)

Yliopistojen tuloksellisuudessa on selviä eroja. Tuloksellisimpia olivat vuosina 2005-
2009 Åbo Akademi ja Jyväskylän yliopisto. Eniten tuottavuus on noussut vuosiin
2000-2004 verrattuna Jyväskylän, Oulun, Vaasan, Kuopion ja Lapin yliopistoissa sekä
Åbo Akademissa.


Tällaisiin tuloksiin ovat tulleet professorit Pekka Neittaanmäki ja Timo Tiihonen sekä
tutkijat Reeta Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopistosta. Jyväskyläläiset
ovat selvittäneet yliopistojen resurssien ja tulosten suhdetta nyt kolmannen kerran.
Tulokset pohjautuvat opetusministeriön ylläpitämään KOTA-tietokantaan, joka
sisältää yliopistojen toimintaa kuvaavia tilastotietoja vuosittain, yliopistoittain ja
koulutusaloittain. Pekka Neittaanmäki ja Timo Tiihonen ovat kehittäneet tuottavuuden
mittaamiseksi laskentamallin, jossa resurssina on opetusministeriön yliopistoille
myöntämä perusrahoitus sekä yliopistojen kokonaisrahoitus. Kokonaisrahoitus
muodostuu perusrahoituksen ja ns. täydentävän rahoituksen (hankittu ulkopuolinen
tutkimusrahoitus) summasta. Tuloksia mitataan perustutkintojen ja tohtorintutkintojen
sekä vertaisarvioitujen kansainvälisten tieteellisten artikkelien ja
konferenssiartikkelien määrillä.


YLIOPISTOJEN PERUSTUTKINTOJEN MÄÄRÄ NOUSSUT 20 %


Vuosina 2005-2009 yliopistoissa valmistui perustutkintoja yhteensä 72 292 kpl
(vuosina 2000-2004 yhteensä 60 170 kpl) ja jatkotutkintoja 7 526 kpl (6 242). Kasvua
perustutkinnoissa oli 20 % ja jatkotutkinnoissa 21 %. Kansainvälisiä tieteellisiä
artikkeleita syntyi viimeisen viiden vuoden aikana 60 212 kpl (2000-2004: 48 665 kpl)
ja kansainvälisiä konferenssiartikkeleita 30 931 (2000-2004: 25 862 kpl). Kasvua
tieteellisten artikkeleiden määrässä oli 24 % ja kansainvälisissä
konferenssiartikkeleissa 20 %.


Vuosina 2005-2009 perus- ja jatkotutkintokoulutukseen sekä tutkimukseen
kohdistettu opetusministeriön perusrahoitus oli yhteensä noin 5,9 miljardia euroa
(2000-2004: 4,8 mrd. euroa) ja kokonaisrahoitus noin 9 miljardia euroa (7,2 mrd.
euroa). Nimelliskasvua perusrahoituksessa oli 23 % ja kokonaisrahoituksessa 25 %.
Inflaatio huomioon ottaen yliopistojen tuottavuus on siis noussut.


YLIOPISTOJEN TULOKSELLISUUDESSA EROJA


Suhteutettaessa yliopistojen tutkinnot ja kansainväliset artikkelit yliopistojen
perusrahoitukseen tuottavimmat yliopistot olivat 2005-2009 Åbo Akademi
(tuloksellisuusindeksi 116), Jyväskylän yliopisto (114), Tampereen yliopisto (109) ja
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (106). Yliopistojen kokonaisrahoitukseen
suhteutettuna tuloksellisin oli Jyväskylän yliopisto (indeksi 120), Åbo Akademi (119)
ja Turun yliopisto (109). Tuloksellisuusindeksi esimerkiksi Åbo Akademin kohdalla
merkitsee sitä, että Åbo Akademi tuotti 16 % enemmän tuloksia suhteessa
käyttämiinsä resursseihin kuin yliopistolaitos keskimäärin Åbo Akademissa
edustetuilla koulutusaloilla.


Tuloksellisuuttaan olivat eniten nostaneet vuosista 2000-2004 vuosiin 2005-2009
suhteessa perusrahoitukseen Tampereen yliopisto (tuloksellisuusindeksi noussut +10),
Vaasan yliopisto (+9), Oulun yliopisto (+7) ja Jyväskylän yliopisto (+6). Vastaavasti
tuloksellisuutta suhteessa kokonaisrahoitukseen olivat eniten nostaneet Jyväskylän
yliopisto (+13), Oulun yliopisto (+11), Kuopion yliopisto (+7), Lapin yliopisto (+7) ja
Åbo Akademi (+7).


Lisätietoja:
Professori Pekka Neittaanmäki, puh. 040 550 7005, pekka.neittaanmaki@mit.jyu.fi
Professori Timo Tiihonen, puh. 050 373 2125, timo.tiihonen@jyu.fi
Tutkija Johanna Ärje, johanna.arje@jyu.fi


Raportti:
Yliopistojen tutkintokoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus ja tulokset vuosina 2000-
2004 ja 2005-2009. Pekka Neittaanmäki, Reeta Neittaanmäki, Timo Tiihonen ja
Johanna Ärje.

Raportti löytyy verkosta osoitteesta:
http://ktl.jyu.fi/ktl/ajankohtaista/tiedotteita/2010/t160410
Tiedotteen lukujen taustalla olevat taulukot löytyvät erikseen samasta osoitteesta.