Tilastotiede periytyi isältä pojalle. Yhteinen kirja osioanalyysistä kritisoi testaamista (tiedote 20.1.2009)

Vanha sanonta ”ei omena kauas puusta putoa” pitää erikoisen hyvin paikkansa
jyväskyläläisten Kari ja Timo Törmäkankaan kohdalla. Isä ja poika ovat molemmat
päätyneet tilastotieteen, jopa sen erityismenetelmien pariin. Yhteisenä ponnistuksena
on syntynyt osioanalyysiä käsittelevä oppikirja. Törmäkankaat kritisoivat suomalaisia
tutkijoita osioanalyysin käytön puutteesta.


TESTAAMISESSA PUUTTEITA


Lähes jokainen suomalainen on vastannut markkinatutkimuslaitoksen, korkeakoulun
tai muun tahon asenteita tai tietoja mittaavaan kyselyyn. Koulumaailmassa tällainen
testaaminen on aivan jatkuvaa.


– Vaikka testien käyttö on lisääntynyt, niiden luotettavuuteen ja johdonmukaisuuteen
ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Tällöin voidaan tehdä virheellisiä päätelmiä
esimerkiksi testien liiallisen helppouden tai vaikeuden takia, kertoo Timo
Törmäkangas.

– Osioanalyysillä voitaisiin varmistaa kyselyn laatu, hän jatkaa.


– Suomessakin testeihin tulisi suhtautua samalla huolellisuudella ja vakavuudella kuin
esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa, vertaa Kari Törmäkangas. Hän kertoo
tapauksista Yhdysvalloissa, joissa pääsykokeiden tekijät on haastettu oikeuteen ja
heidän syyllisyytensä huonojen kokeiden tekoon on osoitettu osioanalyysillä.

– Osioanalyysin pitäisi olla pakollista etenkin suurien joukkojen asenteita ja tietoja
mittaavissa tutkimuksissa, hän arvioi.


ISÄLLÄ JA POJALLA SAMANLAISET AMMATIT JA HARRASTUKSET


Isä Kari Törmäkangas (62) toimii erikoistutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen
tutkimuslaitoksessa, jossa hän johti ennen osa-aikaeläkkeelle siirtymistään
metodologian yksikköä. Hän on vastannut useiden laajojen kansainvälisten
koulusaavutustutkimusten tilastollisista analyyseistä. Poika Timo Törmäkangas (39)
työskentelee tutkijana Suomen gerontologian tutkimuskeskuksessa Jyväskylän
yliopistossa. Hänen tutkimusalueenaan on erilaisten tilastomenetelmien soveltaminen
ja kehittäminen ikääntyneiden tutkimukseen.


Isää ja poikaa on yhdistänyt myös tennisharrastus jo 25 vuoden ajan. Törmäkankaat
käyvät yhdessä kaksi vertaa viikossa pelaamassa. – Pelaamisen lomassa keskustellaan
perhe-, työ- ja tilastoasiat, paljastaa Timo Törmäkangas.

– Ottelutuloksia ei tilastoida, mutta tasaista on ollut, jatkaa Kari Törmäkangas.


LISÄTIETOJA
Kari Törmäkangas, puh. (014) 260 3237, kari.tormakangas@jyu.fi
Timo Törmäkangas, puh. (014) 260 2098, timo.tormakangas@jyu.fi
Jouni Sojakka (julkaisupäällikkö, tiedottaja), puh. (014) 260 3230,
jouni.sojakka@jyu.fi

Julkaistu teos:
Kari Törmäkangas, Timo Törmäkangas: Osioanalyysi testien arvioinnissa.
Koulutuksen tutkimuslaitos 2009. 288 s. 29 e.
Lisätietoja teoksesta verkossa: http://ktl.jyu.fi/ktl/julkaisut/luettelo/2009/d091 tai
www.ktl-julkaisukauppa.fi