Kimmo Leimu IEA-järjestön kunniajäseneksi (tiedote 1.10.2010)


KL Kimmo Leimu on nimitetty kansainvälisen oppimistuloksia arvioivan IEA-järjestön (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) kunniajäseneksi. Leimu toimi IEA-hankkeissa yli 40 vuoden aikana mm. tutkimusprojektien kansallisena koordinaattorina sekä järjestön yleiskokouksen Suomen edustaja. Nyt jo eläkkeelle siirtynyt Kimmo Leimu työskenteli Koulutuksen tutkimuslaitoksessa.

Yhteistyö IEA:n kanssa on tänäkin päivänä varsin vilkasta, sillä laitos on mukana ICCS-, PIRLS- ja TIMSS-hankkeissa. Lisätietoa hankkeista: http://ktl.jyu.fi/ktl/tutkimus/arviointi