Game Bridge -tietokonepeli avuksi ammatilliseen työssäoppimiseen (tiedote 30.3.2010)

Jyväskylän ammattiopiston, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja LudoCraft Oy:n
kehittämistyönä syntyneen tietokonepelin ensimmäinen versio julkistetaan 6.4.2010.
Jyväskylän ammattiopiston koordinoimana kehitystyönä syntynyt Game Bridge on verkossa
pelattava moninpeli, joka on tarkoitettu ammattiopistojen opiskelijoiden, opettajien ja työpaikoilla
toimivien työpaikkaohjaajien käyttöön.


Pelin tavoitteena on kiinnittää opiskelijan huomio työelämässä tarvittaviin taitoihin. Erityisesti
pelissä keskitytään yhteistyöhön, työyhteisön toimivuuteen, työssäjaksamiseen ja kestävän
kehityksen periaatteisiin.


Pelin tapahtumat sijoittuvat festivaalialueelle, jossa pelin osallistujat ovat festivaalien talkoolaisia.
Pelin tehtävissä korostuu inhimillinen kestävyys, ammatillinen osaaminen ja yhteistyö. Tehtävät on
laadittu niin, ettei pelistä selviä ilman toisten pelaajien apua. Kestoltaan noin tunnin mittaista peliä
pelataan 4–5 hengen ryhmissä.


Oppilaitoksen ja työelämän yhteinen kohtaamispaikka


Game Bridge -peli on ensiesittelyssä 6.4.2010 järjestettävässä julkistamisseminaarissa. Tästä alkaa
pelin syksyyn 2010 asti kestävä testausvaihe, jonka jälkeen peli tulee verkkosivuille kaikille
avoimeen käyttöön.


Peli on osa laajempaa kehitystyötä, jossa pelin opetuskäytön tueksi tuotetaan myös pedagogista
materiaalia ja keskustelufoorumit, joissa työpaikkaohjaajat ja opettajat voivat jakaa kokemuksiaan.
Kehittämistyön aikana tehdään myös tutkimusta pelin käytöstä ja toimivuudesta ohjauksen ja
oppimisen apuna. Tutkimustuloksia julkistetaan jo kehitystyön aikana.


Oululainen pelistudio LudoCraft on toteuttanut Game Bridge -pelin avoimen lähdekoodin
realXtend-virtuaalimaailmateknologialla. LudoCraft on myös yksi realXtendin pääkehittäjistä.
Yritykset ovat mukana kehittämistyössä monin tavoin. Yhteistyöyrityksistä Keski-Suomen
Osuuspankki, Scandic, Viherlandia ja Metso ovat olleet vahvasti mukana jo pelin suunnittelussa ja
pelin sisällöt pohjautuvat yritysten edustajien esiin nostamiin asioihin. Myös yhteistyö muiden
yritysten kuten Firstbeat Technologies:n sekä Työtehoseuran kanssa on ollut merkittävää.
Game Bridge on Euroopan sosiaalirahaston ja Keski-Suomen Ely-keskuksen osarahoittama hanke.


Lisätietoja:
Projektipäällikkö Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto, puh. 040 341 5594,
birgitta.mannila@jao.fi
Tutkija Kimmo Oksanen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuksen laitos, puh. 014 260 3327,
kimmo.t.oksanen@jyu.fi
Tuottaja Anna Asplund, LudoCraft Oy, puh. 0400 374 147, anna.asplund@ludocraft.com
Hankkeen verkkosivut: http://www.jao.fi/gamebridge