David Hoffman äänestetty kansainvälisen korkeakoulujärjestön (ASHE) kansainvälisen foorumin puheenjohtajaksi (tiedote 29.9.2010)

Ph.D., tutkija David Hoffman Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta on valittu tiukan kilpailun jälkeen Council for International Higher Education (CIHE) -toimielimen puheenjohtajaksi. CIHE on osa Association for the Study of Higher Education (ASHE) -järjestöä, joka on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista järjestöistä korkeakoulututkimuksen alueella.

CIHE:n tärkeimpänä tehtävänä on järjestää vuosittain kansainvälinen konferenssi USA:ssa. David Hoffman aloittaa ensi vuonna neuvoston varapuheenjohtajana vastuunaan konferenssin ohjelma. Vuonna 2012 hän toimii CIHE:n puheenjohtajana. Hoffmanin kausi CIHE:ssä on kolmivuotinen.

David Hoffman on työskennellyt tutkijana Koulutuksen tutkimuslaitoksen professori Jussi Välimaan johtamassa korkeakoulututkimuksen tutkimusryhmässä vuodesta 2002. Hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat kansainvälinen vertaileva korkeakoulutus, kansainvälinen muuttoliike, etniset suhteet ja kulttuurienvälinen viestintä. Hoffman työskentelee parhaillaan Euroopan tiedesäätiön koordinoimassa korkeakoulujen verkostoitumista tietoyhteiskuntiin Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa selvittävässä tutkimuksessa (CINHEKS).


Lisätietoja

Tutkija David Hoffman
Puh. (014) 260 3209
Sähköposti: david.hoffman@jyu.fi

Professori Jussi Välimaa, Koulutus ja yhteiskunnan muutos -vahvuusalueen johtaja
Puh. (014) 260 3317
Sähköposti: jussi.p.valimaa@jyu.fi