Korkeakoulututkimuksen megaviikko Jyväskylässä 28.8.–1.9.2017

Ensi viikolla käydään Jyväskylässä ja Suomessa ainulaatuisesti kolmen tapahtuman voimin keskustelua korkeakoulupolitiikasta sekä korkeakoulututkimuksesta yhteiskunnassa.

Keskustelun aloittaa 28.–30.8. yli 200 korkeakoulututkijaa 27 maasta teemanaan ”Yliopistot poliittisina instituutioina – Korkeakoulut akateemisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten paineiden keskellä”.  Loppuviikosta 31.8.–1.9. on vuorossa kansallinen korkeakoulutuksen symposium. Siinä keskustellaan muun muassa siitä, mikä korkeakoulututkimuksen ja päätöksenteon suhteessa mättää. Näistä kahdesta tilaisuudesta on alla tarkemmat tiedotteet. Kolmantena tilaisuutena ensi viikolla järjestetään Korkeakoulututkimuksen kansainvälinen kesäkoulu jatko-opiskelijoille, ks. https://ktl.jyu.fi/tapahtumat/summerschool2017

Suurelle yleisölle avoin tilaisuus: Akateemikko Ilkka Niiniluoto: Korkeakoulutuksen merkitys kansakunnan rakentamisessa, perjantai 1.9.2017 klo 9.00-10:15, Ruusupuisto, Jyväskylän yliopisto, Helena-sali

Tervetuloa keskustelemaan korkeakoulupolitiikasta!
______

Kansainväliset korkeakoulutuksen tutkijat Jyväskylässä

Jyväskylässä kokoontuu 28.–30.8. yli 200 korkeakoulututkijaa 27 maasta kaikilta mantereilta keskustelemaan yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kehityskuluista ja niiden muutoksista.

Kolmattakymmenettä kertaa järjestettävän kansainvälisen CHER-konferenssin teemana on Yliopistot poliittisina instituutioina – Korkeakoulut akateemisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten paineiden keskellä. Tämä teema kohdistaa huomion siihen tosiasiaan, että yliopistoista ja korkeakoulutuksen tehtävistä on olemassa erilaisia ja usein jopa ristiriitaisia käsityksiä niin korkeakoulujen sisällä kuin niitä ympäröivissä yhteiskunnissakin.

Tutkijat pyrkivät avaamaan uusia näkökulmia, jotta ymmärtäisimme paremmin korkeakoulutuksen monimuotoisuutta ja niiden sisäisiä toimintatapoja. Paremmasta ymmärryksestä voi seurata sekä parempaa koulutuspolitiikkaa että korkeakoulujen tehokkaampaa toimintaa. Samalla konferenssi muistuttaa siitä, että korkeakoulutus on yhteiskunnallinen ilmiö, jota on tärkeää tutkia erilaisista näkökulmista.

Konferenssin järjestävät Koulutuksen tutkimuslaitoksen korkeakoulututkimuksen tiimi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston sekä CHERin (Consortium of Higher Education Researchers) kanssa.

Lisätietoja:


Korkeakoulututkijat päätöksenteon ja tutkimuksen yhteyksiä purkamassa – Korkeakoulututkimuksen XIII symposium Jyväskylässä 31.8.–1.9.

Millaisena korkeakoulutus tunnetaan – tai tunnetaanko sitä? Mitä satavuotiaan Suomen korkeakoulupolitiikka ja poliittinen keskustelu kertovat korkeakoulutuksesta? Millaista korkeakoulututkimusta Suomessa on tehty? Miten korkeakoulutus reagoi yhteiskunnan muutoksiin? Mikä mättää korkeakoulututkimuksen ja poliittisen päätöksenteon suhteessa? 

Muun muassa näihin teemoihin ja kysymyksiin paneudutaan Jyväskylässä ensi viikolla järjestettävässä korkeakoulututkimuksen symposiumissa, jonka teemana on Tuntematon korkeakoulutus. Kahden symposiumpäivän aikana teemaa käsitellään plenaaripuheenvuoroissa, kutsutussa paneelissa ja kolmessatoista sessiossa. Avainpuhujamme ovat akateemikko Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto) ja professori Jenny J. Lee (University of Arizona). Niiniluodon perjantainen puhe Korkeakoulutuksen merkitys kansakunnan rakentamisessa on avoin kaikille.

Kolmen vuoden välein järjestettävän symposiumin tämänkertainen teema kumpuaa korkeakouluihin viime vuosina kohdistetuista odotuksista: korkeakoulujen toimintaa ohjataan erilaisen yhteiskunnallisen hyvän tehotuotantoon, mikä on saanut korkeakoulujen henkilöstön kysymään, ymmärtävätkö näiden vaatimusten esittäjät korkeakoulujen toimintaa ja luonnetta.

– Julkista keskustelua luonnehtii ilmiö, jossa jopa poliitikkojen suulla ”asioiden kokeminen” on yhtä merkittävää kuin tutkimuksella perusteltu argumentti, kritisoi korkeakoulututkimuksen seura CHERIF ry:n puheenjohtaja, yliopistotutkija Taina Saarinen.

Symposiumin järjestävät Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Korkeakoulututkimuksen seura CHERIF. Symposiumia on tukenut Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV.

Lisätietoja:

  • Taina Saarinen, puheenjohtaja, Korkeakoulututkimuksen seura ry CHERIF 
    p. 0400 247 970, taina.m.saarinen@jyu.fi
  • Symposiumin verkkosivut, joilta löytyy päivien ohjelma sekä abstraktikirja: https://korkeakoulututkimus.fi/symposium_xiii/