Ikä tuo suhteellisuudentajua ja ehkä viisauttakin (tiedote 14.9.2016)

Aikuinenkin voi kehittää ajatteluaan – poimi vinkit talteen

Hiipuuko ihmisen psykologinen kehitys nuoruusiän jälkeen? Kehityspsykologian ja oppimisen tutkimus eivät tue tätä pessimististä, vallalla ollutta ajatusta. Tuoreet tutkimukset osoittavat aikuisten ajattelun kehittyvän elämänkokemusten myötä. Ajattelu laaja-alaistuu ja tulee joustavammaksi kuin nuorempana.  Ajattelun ja persoonallisuuden kehityksen korkeimmissa muodoissa voidaan puhua myös viisaudesta.  

Näitä kysymyksiä käsittelee Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisusarjan uutuusteos Ajattelun kehitys aikuisuudessa – Kohti moninäkökulmaisuutta, joka on ensimmäinen suomenkielinen kirja aikuisen ajattelun kehittymisestä. Tämä monitasoinen teos haastaa lukijan pohtimaan kirjassa esitettyjen tulosten ja havaintojen lisäksi omia ajattelutapojaan. Teoksessa eri tieteenalojen tutkijat kirjoittavat ajattelusta ja tiedosta sekä kehityksen että oppimisen näkökulmasta. Tiedotteen lopussa on kirjan toimittajan Eeva Kallion vinkkejä ajattelun kehittämiseen.


Ehdottomuus on harvinaista aikuisilla

Mitä nuoremmasta yksilöstä on kysymys, sitä vaikeampi hänen on sulattaa tiedollisia ristiriitaisuuksia ja sitä ehdottomammin hän sitoutuu yhteen näkökulmaan. Iän myötä ymmärrys oman näkökulman suhteellisuudesta alkaa tulla esille. Työ, ihmissuhteet ja monet muutkin tekijät muovaavat aikuisen ajattelua joustavaksi ja kykeneväksi kompromisseihin eri näkökulmien välillä.

-          Monet arkielämän ongelmat ovat visaisia, koska niihin ei olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, vaan on punnittava monia eri vaihtoehtoja. Ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat ovat tyypillisesti tällaisia, valottaa erikoistutkija, dosentti Eeva Kallio Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

-          Aikuiselta edellytetään vastuullisuutta ja pohtivaa ongelmanratkaisua perheen ja työyhteisön jäsenenä, seksuaalipartnerina, työntekijänä, yrityksen edustajana, asiantuntijana tai kansalaisena. Keskeinen aikuisen moraalinen haaste onkin yhteisen hyvän edistäminen, täydentää yksi kirjan kirjoittajista, yliopettaja Soile Juujärvi Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Tällainen siirtymä ehdottomuudesta kohti joustavuutta on havaittu useissa tutkimuksissa.

Viisas toiminta ja ajattelu – mahdollistako?

Aikuisen ajattelun joustavuus ja laaja-alaisuus liittyvät myös viisauden tutkimukseen. Viisaus on monimutkainen ilmiö, jota on pohdittu paljon filosofiassa, uskontokunnissa ja kulttuureissa. Viisauden tutkimuksen mukaan siihen sisältyy hiljaista tietoa ja eri näkökulmia yhdistävää suhteellista ajattelua. Viisaus on myös korkeaan asiantuntijuustietoon nivoutuva taito. Lisäksi esimerkiksi elämän tarkoitusta ja merkitystä koskevat kysymykset yhdistetään viisauteen, kuten myös pyrkimys yhteiseen hyvään ja kyky myötätuntoon. Viisaudessa ei siis ole kysymys ainoastaan ajattelun kehittymisestä, vaan se kietoutuu laajemminkin persoonallisuuden kehitykseen.

-          Viisaus on kehityksen korkea muoto, jossa kyetään moraalis-eettisesti kestäviin, ihmiskunnan yleistä hyvää koskeviin ratkaisuihin ja ymmärretään ongelmien monimutkainen luonne, summaa Kallio.


Eeva Kallion vinkkejä oman ajattelun kehittämiseen:

1.  Se kehittyy, mitä kehitetään. Harjoittelu näkyy parempina tuloksina.  Jos haluat opetella monimutkaista ratkaisukykyä, sinun täytyy tietoisesti päättää sen kehittämisestä eri tavoin. Esimerkiksi kompromissien taidon opetteleminen on oleellinen taito, jota voi harjoitella.

2.  Avaa ajattelusi jumeja. Jos sinulla on tapa ajatella tietyllä tavalla ja päätyä puolustamaan itsellesi tärkeitä asioita, tee esimerkiksi kirjoitusharjoituksia päivittäin. Yritä kirjoittaa sinulle rakkaasta asiasta vastakkainen näkemys tai kirjoita puolustavia seikkoja asiasta, josta et pidä. Asetu vastakkaisen ajattelutavan ”saappaisiin” ja yritä ymmärtää, miksi näin voidaan ajatella. Kokeile toisilleen ristiriitaisia ratkaisuja ja näkökulmia. Tällä tavoin kehität myös luovuuttasi.

3.  Jätä ongelmat avoimiksi ja jousta. Hyväksy, että meillä kaikilla on rajalliset kyvyt asioiden ratkaisemiseen, ja että ihmisen ja ihmisyhteisön ymmärrys asioista muuttuu ajan myötä. Tunnista, että olemme kaikki rajallisia ja ymmärrys on muuttuvaa.

4.  Vertaile, arvioi ja ole kriittinen.  Tutki eri näkökulmia, punnitse niitä ja pudota pois eettisesti arveluttavat ja heikosti puolustettavat käsitykset. Luo oma käsityksesi, mutta muista olla avoin uudelle.


Lisätietoja:

Erikoistutkija Eeva Kallio, Koulutuksen tutkimuslaitos, eeva.k.kallio@jyu.fi, p. 040 805 4254

Yliopettaja Soile Juujärvi, Laurea-ammattikorkeakoulu, Soile.Juujarvi@laurea.fi, p. (09) 8868 7539

Julkaisusarjan toimittaja Anna-Maija Tuuliainen, Koulutuksen tutkimuslaitos, anna-maija.tuuliainen@jyu.fi, p. 040 805 4260


Julkaisun tiedot:

Eeva Kallio (toim.): Ajattelun kehitys aikuisuudessa – Kohti moninäkökulmaisuutta. Teos on julkaistu Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -sarjassa numerolla 71. 382 sivua, hinta 33 euroa + toimituskulut. Jyväskylä 2016. ISBN 978-952-5401-73-8, ISSN 1458-1094.

Tiedustelut ja tilaukset: Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelu, p. 040 805 4276, ktl-asiakaspalvelu@jyu.fi tai seuran verkkokauppa, http://shop.kasvatus.net.