Professori Jouni Välijärvi osallistuu PISA-tuloksia kyseenalaistavaan koulutusseminaariin 29.9.

Ajatushautomo Magma järjestää 29.9.2015 seminaarin, jossa ruotsalainen tutkija Gabriel Heller Sahlgren esittelee tutkimustaan Suomen koulupolitiikasta. Tutkimus on tuoreeltaan ilmestynyt kirjana "Real Finnish Lessons. The True Story of an Education Superpower" (Centre for Policy Studies, London, 2015). Gabriel Heller Sahlgren romuttaa tutkimuksessaan suomalaisen koulun kiiltokuvamaisen maineen ja kyseenalaistaa kouluihmeen tilastot. Heller Sahlgrenia kommentoivat PISA-tutkimuksen Suomen koordinaattori, professori Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja kasvatustieteiden tutkija Fritjof Sahlström Helsingin yliopistosta.

Kutsussa on tarkemmat tiedot tapahtumasta ja ilmoittautumisesta.

Kutsu

Ajatushautomo Magma kutsuu seminariin jossa ruotsalainen tutkija Gabriel Heller Sahlgren esittelee tutkimustaan Suomen koulupolitiikasta. Tutkimus on tuoreeltaan ilmestynyt kirjana "Real Finnish Lessons. The True Story of an Education Superpower" (Centre for Policy Studies, London, 2015).

Seminaari pidetään

tiistaina 29.9. klo. 13:00 – 15:00 G18 juhlasalissa, Yrjönkatu 18, Helsinki.

Suomen PISA-tulokset ovat vuodesta 2001 herättäneet ihailua ja Suomen opetusjärjestelmää on kilvan kiitelty koululaistemme hyvistä oppimistuloksista.  Suomen opettajat ja koulut ovat toimineet esimerkkinä muille ja niitä on analysoitu eri puolilla maailmaa. Taloudellinen taantuma ja moraalinen kriisi haastaa koulujen toimintaa uudella tavalla, ja uusista PISA-tutkimuksista käy ilmi että suomalaisten oppilaiden tulokset ovat heikentyneet.

Gabriel Heller Sahlgren romuttaa tutkimuksessaan suomalaisen koulun kiiltokuvamaisen maineen ja kyseenalaistaa kouluihmeen tilastot. Syynä Suomen menestykseen hän pitää hierakkista ja vanhanaikaista koulukulttuuria. Ruotsinkielisten oppilaiden suomenkielisiä heikommat tulokset Heller Sahlgren tulkitsee niin, että ruotsinkieliset koulut ovat osa skandinaavista, oppilaslähtöisempää opetuskulttuuria.

Gabriel Heller Sahlgren toimii tutkimusjohtajana brittiläisessä Centre for the Study of Market Reform of Education (CMRE) ja London School of Economicsin tutkijana.

Heller Sahlgrenia kommentoi PISA-tutkimuksen Suomen koordinaattori professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja kasvatustieteiden tutkija Fritjof Sahlström Helsingin yliopistosta.

Seminaarin kielet ovat ruotsi ja englanti.

  • Ilmoittautuminen viimeistään 25.9. sähköisellä lomakkeella, paikkoja on rajoitetusti
  • Lisätietoja tapahtumasta: Olav S. Melin, 040 351 7325

Tervetuloa!

__

Inbjudan

Tankesmedjan Magma inbjuder till seminarium kring den svenska forskaren Gabriel Heller Sahlgrens bok Real Finnish Lessons. The True Story of an Education Superpower (Centre for Policy Studies, London, 2015).

Han presenterar sina tankar och teser

tisdagen den 29 september kl. 13-15 i G18:s festsal på Georgsgatan 18 i Helsingfors.

Sedan de första Pisaresultaten publicerades år 2001 har den finska skolan och Finlands utbildningssystem varit föremål för internationell beundran och avund. Finska lärare och skolor har framställts som föredömen samtidigt som den finska skolpolitiken flitigt har analyserats i utländska medier och av tjänstemän på alla kontinenter. Nu verkar det som om de finska skolelevernas resultat i Pisa försämras, samtidigt som landet genomgår en ekonomisk och moralisk kris.

I Gabriel Heller Sahlgrens färska bok raseras glansbilden av den finska skolan. Han pekar på en hierarkisk och omodern skolkultur som en av orsakerna till de tidigare finska framgångarna. Heller Sahlgren jämför också finsk- och svenskspråkiga elevers resultat med varandra och noterar då bland annat att de svenskspråkiga elevernas sämre resultat i Pisa-undersökningarna beror på att de i större utsträckning än de finskspråkiga tillhör vad han kallar en skandinavisk utbildningskultur.

Gabriel Heller Sahlgren är forskningschef vid brittiska Centre for the Study of Market Reform of Education (CMRE) och forskare vid London School of Economics.

På plats för att kommentera Heller-Sahlgrens tankar finns professor Jouni Välijärvi, chef för Koulutuksen tutkimuslaitos vid Jyväskylä yliopisto och nationell koordinator för PISA-undersökningen samt Fritjof Sahlström, docent i pedagogik och lektor vid Institutionen för beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet.

Seminariets språk är svenska och engelska.

Välkommen!