Kv. seminaari: EU:n jäsenmaiden yhteiset elinikäisen ohjauksen puitteet vahvistetaan Jyväskylässä 24. marraskuuta 2015

EU:n jäsenmaiden opetus- ja työministeriöiden nimeämät Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) jäsenet kokoontuvat viimeiseen yleiskokoukseensa 24.-25.11.2015 Jyväskylään. Yhdeksänvuotisen toimintansa aikana verkosto on koonnut ja analysoinut tutkimustietoa siitä, miten jäsenmaissa kansalaiset eri elämän vaiheissa voivat edistää urasuunnittelutaitojaan sekä opiskeluun ja työhön siirtymiseen liittyviä valintojaan. Tutkimustulokset osoittavat, että kattavat ohjauspalvelut lisäävät työmarkkinoiden joustavuutta sekä tasapainottavat osaamisen kysyntää ja tarjontaa työmarkkinoilla.

ELGPN-verkosto on myös tuottanut työvälineitä ohjauspalvelujen järjestämisestä vastaaville päättäjille ja sidosryhmille keskinäisen vertaisoppimisen, kansallisen kehittämisen ja itsearvioinnin tueksi. Työvälineitä on käännetty yhteensä 24 eri kielelle. Viimeisen toimintavuoden tuloksena jäsenmaiden edustajat ovat hyväksyneet yhteiset periaatteet, miten eri hallinnonalojen tehokkaamman yhteistyön avulla voidaan tehostaa palvelujen saatavuutta ja laatua esimerkiksi nuorisotakuun tavoitteiden toteuttamiseksi. Euroopan komissio on rahoittanut toimintaa Erasmus+ ohjelman kautta, ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos on koordinoinut verkoston työtä perustamisesta lähtien. Lisätietoja verkoston toiminnasta http://elgpn.eu.