Koulutuksen tutkimuslaitos jatkaa PISA-tutkimuksen tekijänä (tiedote 14.10.2015)

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Helsingin yliopisto ovat allekirjoittaneet sopimuksen PISA 2018 -tutkimuksen toteuttamisesta Suomessa. Päävastuu PISAn toteuttamisesta on Jyväskylässä.

 – Uuden PISA-tutkimuksen koordinointi vahvistaa edelleen Koulutuksen tutkimuslaitoksen asemaa oppimistulosten arvioinnin kansallisena keskuksena ja haluttuna kansainvälisenä yhteistyökumppanina, toteaa johtaja Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

PISA-tutkimus toteutetaan kouluissa vuonna 2018 jo seitsemännen kerran. Koulutuksen tutkimuslaitos on vastannut kolmen vuoden välein järjestettävän PISA-tutkimuksesta Suomessa ensimmäisestä, vuoden 2000 tutkimuksesta lähtien. Ainoan poikkeuksen muodostaa vuosi 2006, jolloin tutkimuksen toteutti Helsingin yliopisto.

PISAssa vastataan tietokoneilla

Koulutuksen tutkimuslaitos vastaa PISA 2018 -tutkimuksen pääalueen lukutaidon sekä matematiikan ja luonnontieteiden sisältöalueista. Tutkimuslaitos huolehtii myös hankkeen kokonaiskoordinoinnista, mittavälineiden valmistelusta ja kokeiden toteutuksesta kouluissa. Helsingin yliopistolla on vastuu hankkeen globaalit taidot -sisältöalueesta.

– PISA toteutetaan kokonaisuudessaan tietokoneita käyttäen. Tämä tuottaa arvokasta tietoa myös kansalliseen arvioinnin ja viime kädessä opetuksen kehittämiseen, kertoo Välijärvi.

 PISA (Programme for Ínternational Student Assessment) on OECD:n tutkimusohjelma, jossa on mukana myös useita kymmeniä järjestön ulkopuolisia maita. PISA tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista kansainvälisessä vertailukehyksessä. Se kertoo 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, millaiset tekijät vaikuttavat näihin taitoihin ja miten taidot kehittyvät ajan myötä.

Suomalaiskoulut nousivat maailmanmaineeseen jo ensimmäisen tutkimuksen erinomaisen menestyksen myötä. Viimeiset tulokset osoittivat suomalaisnuorten tason heikentyneen. Seuraavat tulokset saadaan joulukuussa 2016, kun PISA 2015 -tutkimuksen tulokset julkistetaan.

Lisätiedot

Professori Jouni Välijärvi, puh. 050 567 7210, jouni.valijarvi@jyu.fi

https://ktl.jyu.fi/pisa