Korkeakouludiplomi houkuttelee työelämässä olevia korkeakoulutukseen (tiedote 9.2.2015)

Opetusministeriön käynnistämän koulutuskokeilun ensimmäiset tulokset osoittavat, että koulutukseen hakeutuneista noin puolella oli jo korkeakoulututkinto. Opiskelijoilla oli myös usein työkokemusta, jolloin diplomikoulutus toimii heille lähinnä täydennyskoulutuksena. Kaiken kaikkiaan koulutukseen hakeutui hyvin heterogeeninen joukko erilaisine koulutustarpeineen.

Korkeakouludiplomikoulutus alkoi viime syksynä kokeiluhankkeena Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) ainoana korkeakouluna Suomessa. Kokeilun tarkoituksena on selvittää nykyisiä korkeakoulututkintoja suppeampien koulutusten käyttökelpoisuutta työelämän ja opiskelijoiden kannalta. Kokeiluun liittyy seuranta- ja arviointitutkimus, jonka tekee Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Sen väliraportti julkistetaan tänään. Tarkemmat tiedot korkeakouludiplomista löytyvät tiedotteen lopusta.

Koulutukseen hakeutuneilla oli jo usein korkeakoulututkinto

Korkeakouludiplomia suorittamaan hakeutuneiden keski-ikä oli 41 vuotta. Koulutukseen eivät hakeutuneet uudet ylioppilaat tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, jotka olisivat halunneet siirtyä nopeasti korkeakouluopintoihin. Sen sijaan opiskelijoista lähes puolet (46 %) oli jo suorittanut korkeakoulututkinnon.

Koulutukseen ilmoittautuneista valtaosa oli naisia. Tämä tukee aiempia havaintoja siitä, että aikuiskoulutus kasautuu naisille ja korkeakoulutetuille. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettava korkeakouludiplomiopiskelu on maksullista ja sen kustannuksiin ei voi saada opintotukea. Opiskelijat ovat hyvin erilaisessa asemassa riippuen siitä osallistuuko työnantaja koulutuskustannuksiin ja miten työnantaja tulee vastaan työaikajärjestelyissä. Työttömille opiskelu voi olla haasteellista taloudellisesti ja puuttuvan työyhteisön vuoksi.

Täydennyskoulutusta työssä jo oleville

Koulutuksen suunnittelussa huomioitiin vahvasti työelämän osaamistarpeet.  Koulutuksen odotetaankin tuottavan työelämän tarvitsemaa osaamista tutkintokoulutusta nopeammin ja samalla myös nopeuttavan opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

- Kokeilussa mukana olevat koulutusalat ja koulutuskokonaisuudet näyttävät tarjoavan täydennyskoulutustyyppistä lisäosaamista jo alan peruskoulutuksen hankkineille ja työelämässä toimiville henkilöille. He hankkivat opintojen kautta lisäosaamista nykyiseen työhönsä tai voidakseen pyrkiä vaativampiin tehtäviin, valaisee erikoistutkija Helena Aittola Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden sijoittuminen ja työllistyminen tulee todennäköisesti riippumaan enemmän opiskelijoiden pohjakoulutuksesta, nykyisestä asemasta ja henkilökohtaisista suunnitelmista kuin korkeakouludiplomitodistuksesta.

- Koulutus parantaa henkilön osaamista ja valmiuksia riippumatta siitä, jatkaako hän nykyisissä tehtävissään, suuntautuuko uusiin tehtäviin vai eteneekö korkeakouluopintoihin, arvioi professori Jussi Välimaa Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Lisätietoja korkeakouludiplomikoulutuksesta:

Väliraportti:

Helena Aittola, Taru Siekkinen, Jussi Välimaa: Korkeakouludiplomi. Kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. Koulutuksen tutkimuslaitos 2015.

Raportti on vapaasti saatavilla osoitteessa  http://r.jyu.fi/2pH

KORKEAKOULUDIPLOMIKOKEILU PÄHKINÄNKUORESSA

MITEN LÄHTI LIIKKEELLE?

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän esityksestä.

TARKOITUS

 • Kokeilun tavoitteena on selvittää työelämän tarvetta uudenlaisille, nykyisiä korkeakoulututkintoja suppeammille kokonaisuuksille (enintään 120 opintopistettä) eri aloilla ja selvittää, miten ne parhaiten vastaavat taustaltaan erilaisten opiskelijaryhmien tarpeisiin.

KUKA KOKEILEE?

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) vastaa pilotin toteuttamiseen ainoana korkeakouluna Suomessa vuosina 2013-2015. Tehtävänä on rakentaa malli korkeakouludiplomikoulutuksista.
 • JAMK käynnisti syksyllä 2014 neljä 60 opintopisteen laajuista 1,5 vuotta kestävää koulutusta: gerontologinen kuntoutus, hankintaosaaja, henkilöstö- ja talousosaaja sekä maatalousyrittäjän liiketoimintaosaaminen. Koulutukset aloitti 85 opiskelijaa.

MITÄ KORKEAKOULUDIPLOMIKOULUTUKSET OVAT?

 • Korkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia..
 • Kaikille avoimia eikä koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia.
 • Osa avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa.
 • Eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa todistuksen (diplomin).
 • Korkeakouludiplomin avulla voi täydentää osaamistaan tai hankkia täysin uutta osaamista.
 • Opinnot voi myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakoulututkintoa.

HANKKEEN RAHOITUS

 • Kokeiluhankkeen rahoittaa pääosin OKM.
 • Koulutukset ovat maksullisia.

KOULUTUSKOKEILUN SEURANTA- JA ARVIOINTITUTKIMUS

 • Seurantatutkimuksen tekijäksi on valittu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.
 • Tutkimuksessa tarkastellaan kokeilun toimeenpanoa ja siitä saatuja kokemuksia opiskelijoiden,  JAMKin ja työelämän kannalta.
 • Tulosten perusteella arvioidaan diplomin asemaa Suomen korkeakoulutusjärjestelmässä ja esitetään kehittämisehdotukset.
 • Tutkimuksen väliraportti julkistetaan 9.2.2015 ja loppuraportti vuoden 2015 lopussa.

LISÄTIETOJA