Mentorsutbildning

Osaava Verme inleds med ett nationellt seminarium varje år, varefter de regionala mentorsutbildningarna och mentorsgrupperna startar på olika orter. I Svenskfinland utbildas mentorer av Åbo Akademi som ett samarbete mellan Pedagogiska fakulteten och Centret för livslångt lärande (CLL). Mer information