Osaava-ohjelma

Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistaminen (Osaava)

Ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma Osaava tähtää opetusalan henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen. Osaava-ohjelman tavoitteita ovat mm. työhyvinvointi, työelämälähtöiset kouluttautumismuodot sekä opetusosaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.Yksi ohjelman painopisteistä on uusien työntekijöiden tukeminen mentoroinnin avulla. Tätä kehitetään konsortiossa, jossa yliopistojen opettajankoulutusyksiköt ja ammatilliset opettajakorkeakoulut toimivat yhteistyössä.

opm.jpg

osaava.jpg