Raportteja ja kyselytuloksia

Ainutlaatuinen koulutus - Kokemuksia vertaisoppimisesta ja malleja osaamisen jakamisesta

Osaava Opelix on tehnyt julkaisun oppilaitoshankkeessa kootuista vertaisoppimisen mallinnuksista ja osallistujien kokemuksista. Vertaisryhmämentorointi on merkittävässä roolissa julkaisussa.