Nuorten näkemys Euroopasta nyt ja lähitulevaisuudessa

Kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen Eurooppa-arviointi

D119.jpgJouko Mehtäläinen, Mikko Niilo-Rämä, Virva Nissinen

2017. 31 s. D119. Saatavilla vain verkosta (pdf)

Millaisia ovat nuorten käsitykset Euroopasta ja sen tulevaisuudesta? Miten nuoret suhtautuvat vapaaseen liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon Euroopassa? Onko nuorilla eurooppalainen identiteetti? Antaako koulu riittävästi tietoa Euroopasta?

Julkaisu avaa nuorten näkemyksiä muutosten kourissa olevasta Euroopasta. Nyt onkin erityisen ajankohtaista tietää, missä määrin eri Euroopan maiden nuoret kokevat itsensä eurooppalaisiksi ja maansa osaksi Euroopan unionia. Mitä hyviä puolia ja uhkia nuoret näkevät Euroopassa, mitä he ajattelevat työvoiman liikkumisesta yli rajojen ja yhteistyöstä eri maiden välillä. Entä millaisena nuoret näkevät oman tulevaisuutensa Euroopassa.

ISBN 978-951-39-7231-8 (pdf)

Julkaisuesite