Jämlikhet och resultat

G048.jpgForskningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever


Satya Brink, Kari Nissinen, Jouni Vettenranta
2013. 114 s. 28 e. Tilauskoodi G048.

Boken finns online (PDF)

Rapporten undersöker karaktäristiska drag i det svenskspråkiga utbildningssystemet i Finland och söker orsaker till skillnaderna mellan finsk- och svenskspråkiga elevers resultat i PISA-utvärderingarna. Huvudförfattaren Dr. Satya Brink är en välrenommerad internationell forskare inom policyprocesser och omsätter här komplexa forskningsresultat till alternativa handlingsprogram till stöd och information för såväl beslutsfattare som allmänheten. Följaktligen erbjuder rapporten ett välinformerat externt perspektiv på fördelarna och utmaningarna inom den finländska grundläggande utbildningen med särskild betoning på de svenskspråkiga elevernas lägre prestationer, samtidigt som den kompletterar tidigare nationella studier om skolprestationer.

Rapporten visar tydligt att jämlikheten i utbildningen är en viktig styrka inom det finländska skolsystemet, men diskuterar även skillnaderna i social, regional och språklig kontext mellan den svensk- och finskspråkiga grundläggande utbildningen. Till en del tar sig dessa skillnader tydligt uttryck som skillnader i elevernas prestationer. Utöver detta diskuterar rapporten även en rad individuella, skolrelaterade och nationella strategier.

Rapporten anknyter till de utvärderingar av den svenskspråkiga utbildningen i Finland som Rådet för utbildningsutvärdering har gjort. Rapporten är utgiven av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och Svenska kulturfonden i samarbete med Rådet för utbildningsutvärdering.

Rapport 48
ISBN 978-951-39-5401-7