Uusi koulu

Oppiminen mediakulttuurin aikakaudella


Kirsi Pohjola (toim.)
2011. 227 s. 28 e. Tilauskoodi: D097.

Millainen olisi koulu, jossa oppilaat hyvien oppimistulosten lisäksi viihtyisivät? Koulu, jossa levottomuuden ja hälinän sijaan keskityttäisiin oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen? Koulu, jossa mediakulttuurilla olisi pedagoginen tilansa ja missä lapset ja nuoret voisivat kokea osallisuutta ja opettajat työhyvinvointia? Vai tarvitaanko koulua lainkaan?

Suomalainen koulu on tullut risteykseen. Jatkaako samalla tavalla, jolloin yhä suurempi osa lapsista ja nuorista liukuu mielekkään oppimisen ulkopuolelle vai ottaako vakavasti oppimisympäristöjen ja yhteiskunnan muutosten tuomat haasteet.

Kirjassa tutkijat, opettajankouluttajat sekä muut asiantuntijat visioivat ja rakentavat uutta koulua – oppimisen ja hyvinvoinnin keskusta. Artikkelit käsittelevät muun muassa koulun toimintakulttuuria, uudenlaisia oppimisympäristöjä, mediakulttuurin roolia koulussa, sosiaalisia käytänteitä ja vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja kouluilmapiiriä sekä opettajuutta.

Tervetuloa tutustumaan Uuteen Kouluun!

ISBN 978-951-39-4397-4