Opintopoluilta opintourille

Katsaus tutkimukseen


Anne Kouvo, Marja-Leena Stenström, Maarit Virolainen, Päivi Vuorinen-Lampila
2011. 87 s. Tilauskoodi: G042. Julkaisu on saatavana vain verkosta.

Verkkojulkaisu

Opintojen keskeyttäminen, opintopoluilta putoaminen, pitkät opiskeluajat ja hidas siirtyminen koulutuksesta työelämään ovat keskeisiä teemoja koulutuspoliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta tavoitteena pidetään usein suoria, välivuodettomia siirtymiä koulutusasteelta toiselle ja sujuvasti eteneviä koulutusuria. Käytännössä osa ikäluokasta osallistuu useampaan koulutukseen ja vuorottelee koulutuksesta työhön ja työstä koulutukseen sekä työskentelee opintojen ohessa.

Julkaisussa kuvataan opintouriin vaikuttavia tekijöitä yksilön, siirtymäjärjestelmän ja oppilaitoksen tasolla kirjallisuuden pohjalta työstetyn mallin avulla. Malli tarjoaa eväitä opintopolkujen ja -urien hahmottamiseen monitasoisena ilmiönä. Julkaisua voivat hyödyntää kehittämistyössään toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä muut koulutuksen asiantuntija-, ohjaus- ja suunnittelutehtävissä toimivat.

Tutkimusselosteita 42
ISBN 978-951-39-4340-0 (verkkojulkaisu, pdf)