"Mun kompassin neula vaan pyörii"

Keskeyttämiskokemuksia ammatillisesta koulutuksesta


Ilpo Kuronen
2011. 89 s. 25 e. Tilauskoodi: G041.

Verkkojulkaisu

Miten nuoret löytävät toiveammattinsa ja millaisin valmiuksin he tekevät toisen asteen koulutusvalintojaan? Miten syntyvät keskeyttämisajatukset ammatillisessa koulutuksessa ja millaisia syitä keskeyttämisten takaa paljastuu? Onko oppilaitoksilla keskeyttämistä puskuroivia keinoja ja mahdollisuuksia tukea pitkittyneissä opinnoissa?

Tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä prosessina, nivelvaiheen siirtymäongelmana ja syrjäytymisriskinä. Julkaisu valaisee jännitteitä yksilön ja koulun välisessä suhteessa sekä yksilöiden kokemuksia opinpolkujen variaatioissa. Tarinat paljastavat keskeyttämiset suhteessa aikaisempaan elämänhistoriaan ja tulevaisuuden odotuksiin.

Tutkimus osoittaa keskeyttäjien olevan heterogeeninen joukko ja keskeyttämisen kokonaisvaltainen ja moniulotteinen ilmiö. Opiskeluun kiinnittymisen ongelmia ratkotaan paitsi koulussa, niin myös moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti. Ohjauksen ja tukea antavan kohtaamisen tarve korostuu erityisesti opintojen alkuvaiheessa.

Tutkimusselosteita 41
ISBN 978-951-39-4226-7 (nid.)
ISBN 978-951-39-4227-4 (pdf)