Game Bridge

Kohti ammatillisia avaintaitoja
Kimmo Oksanen, Birgitta Mannila, Raija Hämäläinen (toim.)
2011. 86 s. Tilauskoodi: D099.

Julkaisu on saatavana vain verkosta

Tulevaisuuden työelämässä korostuvat eri alojen välinen moniammatillinen verkottunut yhteistyö sekä jaetun ymmärryksen muodostuminen. Tämän myötä myös vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen kehittäminen ovat keskeisessä roolissa työelämässä pärjäämisen kannalta. Näiden asioiden opettaminen ja havainnollistaminen perinteisin menetelmin on haastavaa ja jää helposti oppiainesisältöjen varjoon.

Game Bridge -hankkeessa toteutettu 3D-oppimisympäristö havainnollistaa työyhteisön, sosiaalisten suhteiden, kiireen ja tiedon kulun merkitystä työstä suoriutumiselle. Ympäristö mahdollistaa abstraktin asian harjoittelun työelämävalmiuksien parantamiseksi. Ympäristön päätarkoituksena on korostaa eri alojen ammattilaisten välisen yhteistyön tärkeyttä ja merkitystä työelämässä, synnyttää toimijoiden välistä korkeatasoista yhteisöllistä toimintaa sekä laajentaa pelaajien tietoisuutta inhimillisestä kestävyydestä.

Julkaisu valaisee teknologisten ratkaisujen hyötykäytön mahdollisuuksia ja haasteita opetuksen näkökulmasta erityisesti ammatillisen oppilaitoksen ja työelämän rajapinnassa. Kirja tuo esimerkkien avulla esiin, että 3D-oppimisympäristöt ovat hyvin suunniteltuina ja toteutettuina oiva apuväline oppimiseen.

Julkaisun verkkoversio
ISBN 978-951-39-4458-2 (pdf)