Yliopistojen tutkintokoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus ja tulokset vuosina 2000–2004 ja 2005–2009

Pekka Neittaanmäki, Reeta Neittaanmäki, Timo Tiihonen, Johanna Ärje

2010. 85 s. 22 e. Tilauskoodi: G040.

Verkkojulkaisu

Raportti tarkastelee yliopistojen perus- ja jatkokoulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen rahoitusta ja sen suhdetta tuloksiin koulutusaloittain ja yliopistoittain. Raportti pohjautuu opetusministeriön ylläpitämään KOTA-tietokantaan vuosilta 2000–2004 ja 2005–2009. Tuloksellisuuden arviointi tehtiin nyt kolmannen kerran.

Tuloksellisuutta on kaikissa arvioinneissa mitattu Jyväskylän yliopistossa kehitetyn tuloksellisuusindeksin avulla. Se ottaa huomioon yliopistojen ja koulutusalojen erilaiset rahoituspohjat sekä koulutus- ja julkaisuprofiilit helpottaen yliopistojen keskinäistä vertailua. Lukija saa raportista helposti yleiskuvan yliopistojen tuloksellisuudesta koulutusaloittain.

Tutkimusselosteita 40
ISSN 1456-5153
ISBN 978-951-39-3872-7 (nid.)
ISBN 978-951-39-3873-4 (pdf)